Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 006 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 323
31 marca 20103 332
30 czerwca 20103 421
30 września 20103 444
31 grudnia 20103 494
31 marca 20113 579
30 czerwca 20113 601
30 września 20113 656
31 grudnia 20113 637
31 marca 20123 685
30 czerwca 20123 760
30 września 20123 804
31 grudnia 20123 849
31 marca 20133 886
30 czerwca 20133 923
30 września 20133 953
31 grudnia 20133 961
31 marca 20143 979
30 czerwca 20144 006
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), śląskie (12,0% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie69717,4%
śląskie47912,0%
wielkopolskie41410,3%
dolnośląskie3468,6%
małopolskie2987,4%
pomorskie2716,8%
łódzkie2285,7%
kujawsko-pomorskie2255,6%
zachodniopomorskie1995,0%
warmińsko-mazurskie1614,0%
lubelskie1604,0%
podlaskie1193,0%
podkarpackie1182,9%
świętokrzyskie1072,7%
lubuskie1062,6%
opolskie781,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 33058,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 07226,8%
spółki cywilne3328,3%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne751,9%
spółki jawne601,5%
spółki komandytowe441,1%
spółki akcyjne391,0%
wspólnoty samorządowe160,4%
spółdzielnie140,3%
spółki komandytowo-akcyjne130,3%
pozostałe110,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (83,1% podmiotów), własność samorządowa (6,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 32983,1%
własność samorządowa2506,2%
własność prywatna krajowa pozostała1473,7%
własność zagraniczna892,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych481,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej290,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej290,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej220,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej120,3%
pozostałe260,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,0% podmiotów) i od 10 do 49 (11,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 36784,0%
od 10 do 49 zatrudnionych44711,2%
od 50 do 249 zatrudnionych1814,5%
powyżej 250 zatrudnionych110,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (4,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Zbieranie odpadów (PKD 38.1)4 178 223 598,672 003 079 841,136 332 132 865,32360 844 621,648,618,05,752,1
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11)3 971 692 602,701 965 822 113,344 434 329 000,49354 230 121,728,918,08,050,5
Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12)206 530 995,9737 257 727,791 897 803 864,836 614 499,923,217,80,482,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 98 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł), Grupa Kapitałowa CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (599,2 mln zł) oraz CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (596,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA187 148 438,8629 367 646,381 775 951 802,936 002 766,493,220,40,384,3
Grupa Kapitałowa CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ247 767 017,1853 709 274,10599 157 692,6923 397 386,529,443,63,978,3
CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ221 342 255,3756 059 212,40596 098 016,5525 736 485,8411,645,94,374,7
STENA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)252 201 000,00-33 798 000,00572 087 000,29-26 173 000,00-10,477,4-4,6100,0
REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ341 066 107,10190 083 547,46315 897 488,9665 790 076,4119,334,620,844,3
Grupa Kapitałowa VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA199 535 490,549 705 034,95244 674 893,32-5 907 003,21-3,0-60,9-2,495,1
SITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ388 822 760,58233 814 894,80171 964 688,7547 818 498,3012,320,527,839,9
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA113 884 800,3359 677 000,00143 697 300,0013 081 200,0011,521,99,147,6
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 253 270,5343 614 726,43141 483 064,503 593 786,063,08,22,563,7
ORZEŁ SUROWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 529 000,001 801 000,10100 063 000,00206 000,002,011,40,282,9
VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA160 801 899,1511 723 199,2896 945 343,12-620 054,01-0,4-5,3-0,692,7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA39 511 169,9530 797 084,1380 335 026,778 534 897,6321,627,710,622,1
VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 426 488,4311 966 193,9377 724 856,703 053 417,7915,725,53,938,4
REMONDIS OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 404 740,9025 467 241,9071 294 306,8812 315 448,6130,548,417,337,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HIGIENY KOMUNALNEJ TRANS-FORMERS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 027 006,0714 730 402,3867 430 488,7112 949 402,1347,987,919,245,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 090 995,8644 723 766,7464 297 044,235 866 991,929,313,19,129,1
REMONDIS BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 649 886,0810 461 650,4857 151 673,0810 461 649,9929,4100,018,370,7
EKO-REGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 541 470,0033 136 724,0652 279 742,043 760 903,547,411,47,234,4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "USKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 620 183,9527 249 633,4652 215 469,169 781 017,2917,335,918,751,9
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 534 554,6425 936 323,1452 051 372,287 912 427,2820,030,515,234,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.