Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • mebli domowych,
  • dywanów i chodników,
  • sprzętu oświetleniowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 46.65.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 170 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009638
31 marca 2010718
30 czerwca 2010802
30 września 2010831
31 grudnia 2010853
31 marca 2011887
30 czerwca 2011909
30 września 2011930
31 grudnia 2011960
31 marca 2012972
30 czerwca 2012990
30 września 20121 020
31 grudnia 20121 046
31 marca 20131 054
30 czerwca 20131 074
30 września 20131 115
31 grudnia 20131 136
31 marca 20141 160
30 czerwca 20141 170
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), wielkopolskie (16,2% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

mazowieckie20517,5%
wielkopolskie19016,2%
śląskie12210,4%
łódzkie897,6%
małopolskie867,4%
dolnośląskie806,8%
kujawsko-pomorskie726,2%
pomorskie655,6%
podkarpackie585,0%
zachodniopomorskie463,9%
warmińsko-mazurskie373,2%
opolskie322,7%
lubelskie312,6%
lubuskie252,1%
podlaskie181,5%
świętokrzyskie141,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (61,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza71561,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością28624,4%
spółki cywilne968,2%
spółki jawne312,6%
spółki komandytowe292,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,4%
spółki akcyjne40,3%
spółki komandytowo-akcyjne40,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,1% podmiotów), własność zagraniczna (4,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 04289,1%
własność zagraniczna554,7%
własność prywatna krajowa pozostała181,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych171,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej151,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej141,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 09493,5%
od 10 do 49 zatrudnionych675,7%
od 50 do 249 zatrudnionych90,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z)390 306 003,26230 242 121,02786 191 413,8356 317 185,3014,424,57,241,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to OSRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (163,7 mln zł), KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA (130,7 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PEKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (64,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
OSRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 519 995,3313 357 942,48163 683 186,9915 744 485,6137,9117,99,667,8
KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA85 496 264,9552 578 930,55130 722 363,3514 782 543,8417,328,111,338,5
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PEKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 666 225,753 828 024,0764 229 059,46639 770,132,216,71,086,7
P. U. H. "SIGNAL" ANDRZEJ BIESIADA33 863 428,1431 513 920,9260 916 102,9013 886 230,1041,044,122,86,9
APR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 462 441,1718 835 326,8853 727 629,343 483 609,7915,518,56,516,2
KMK KOLEKCJA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)11 546 136,514 901 260,9952 403 267,98501 260,994,310,21,057,6
HALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 311 761,7217 615 848,8749 122 152,281 062 843,973,96,02,235,5
MULTI-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 757 275,299 954 721,8748 771 090,282 032 481,077,920,44,261,4
KONTAP SPÓŁKA AKCYJNA59 874 528,0649 486 315,0536 956 756,35-1 768 843,77-3,0-3,6-4,817,4
ANS CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 768 253,123 895 194,1835 495 253,1067 829,970,71,70,260,1
HALMAR A.MYSIOR, W.GĘSIORSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA16 035 919,8914 373 496,5635 410 587,703 866 571,2224,126,910,910,4
ADB FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 407 345,798 363 173,4535 182 333,001 652 901,349,019,84,754,6
IDEAL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA9 596 428,791 537 966,5319 571 632,35365 502,783,823,81,984,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.