Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 170 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009638
31 marca 2010718
30 czerwca 2010802
30 września 2010831
31 grudnia 2010853
31 marca 2011887
30 czerwca 2011909
30 września 2011930
31 grudnia 2011960
31 marca 2012972
30 czerwca 2012990
30 września 20121 020
31 grudnia 20121 046
31 marca 20131 054
30 czerwca 20131 074
30 września 20131 115
31 grudnia 20131 136
31 marca 20141 160
30 czerwca 20141 170
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.