Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), wielkopolskie (16,2% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

mazowieckie20517,5%
wielkopolskie19016,2%
śląskie12210,4%
łódzkie897,6%
małopolskie867,4%
dolnośląskie806,8%
kujawsko-pomorskie726,2%
pomorskie655,6%
podkarpackie585,0%
zachodniopomorskie463,9%
warmińsko-mazurskie373,2%
opolskie322,7%
lubelskie312,6%
lubuskie252,1%
podlaskie181,5%
świętokrzyskie141,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
łódzkie
małopolskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubelskie
lubuskie
podlaskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (38,5% ogółu), podkarpackie (23,1% ogółu) oraz śląskie (15,4% ogółu).

Na mapie zaznaczono 13 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie538,5%
podkarpackie323,1%
śląskie215,4%
świętokrzyskie17,7%
podlaskie17,7%
kujawsko-pomorskie17,7%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
pomorskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.