Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,1% podmiotów), własność zagraniczna (4,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 04289,1%
własność zagraniczna554,7%
własność prywatna krajowa pozostała181,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych171,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej151,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej141,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (61,5% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (15,4% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych861,5%
własność zagraniczna215,4%
własność prywatna krajowa pozostała17,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej17,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych17,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Dwie formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (21,5% sumy kapitałów własnych).

własność krajowych osób fizycznych157 063 442,75 zł68,2%
własność prywatna krajowa pozostała49 486 314,60 zł21,5%
własność zagraniczna18 259 203,47 zł7,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 895 193,67 zł1,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 537 966,53 zł0,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.