Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 778 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009810
31 marca 2010819
30 czerwca 2010829
30 września 2010828
31 grudnia 2010830
31 marca 2011810
30 czerwca 2011812
30 września 2011800
31 grudnia 2011806
31 marca 2012800
30 czerwca 2012804
30 września 2012799
31 grudnia 2012794
31 marca 2013784
30 czerwca 2013774
30 września 2013782
31 grudnia 2013777
31 marca 2014778
30 czerwca 2014778
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,8% ogółu), śląskie (15,2% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie12315,8%
śląskie11815,2%
małopolskie8210,5%
dolnośląskie749,5%
łódzkie567,2%
wielkopolskie506,4%
kujawsko-pomorskie486,2%
pomorskie395,0%
zachodniopomorskie384,9%
opolskie263,3%
świętokrzyskie233,0%
lubelskie222,8%
podkarpackie222,8%
warmińsko-mazurskie202,6%
podlaskie192,4%
lubuskie182,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,8% podmiotów), spółki cywilne (13,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza55170,8%
spółki cywilne10413,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością648,2%
spółki jawne486,2%
spółki akcyjne60,8%
spółki komandytowe50,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych74095,1%
własność prywatna krajowa pozostała182,3%
własność zagraniczna91,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,3% podmiotów) i od 10 do 49 (4,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych72693,3%
od 10 do 49 zatrudnionych384,9%
od 50 do 249 zatrudnionych101,3%
powyżej 250 zatrudnionych40,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z)2 175 858 956,04827 462 118,9119 491 887 407,18259 567 569,5711,931,41,362,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (8,1 mld zł), BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,0 mld zł) oraz KDWT SPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 063 803 000,21352 744 000,008 087 871 000,00308 870 000,0029,087,63,866,8
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ552 275 000,00237 536 000,004 993 351 000,00-80 197 999,74-14,5-33,8-1,657,0
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA174 757 249,6177 004 025,562 380 573 917,8415 864 257,079,120,60,755,9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA273 840 420,64102 916 863,592 160 563 144,716 949 616,302,56,80,362,4
CARMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 520 952,019 280 970,57641 311 052,83727 848,452,67,80,167,5
DOWHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 352 556,2910 138 500,20287 826 914,611 907 406,0913,318,80,729,4
FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA13 586 153,946 447 805,67234 498 075,241 928 914,5314,229,90,852,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "NOBAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 856 497,875 871 291,88218 817 183,86421 010,683,07,20,257,6
CARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 964 868,277 940 825,96216 665 155,45813 847,625,110,30,450,3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MIGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 314 083,736 940 618,94200 904 540,52521 452,277,17,50,35,1
TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 588 174,5510 641 217,2869 505 423,621 761 217,2810,016,62,539,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.