Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,8% podmiotów), spółki cywilne (13,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza55170,8%
spółki cywilne10413,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością648,2%
spółki jawne486,2%
spółki akcyjne60,8%
spółki komandytowe50,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (72,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością872,7%
spółki akcyjne218,2%
spółki jawne19,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.