Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,8% ogółu), śląskie (15,2% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie12315,8%
śląskie11815,2%
małopolskie8210,5%
dolnośląskie749,5%
łódzkie567,2%
wielkopolskie506,4%
kujawsko-pomorskie486,2%
pomorskie395,0%
zachodniopomorskie384,9%
opolskie263,3%
świętokrzyskie233,0%
lubelskie222,8%
podkarpackie222,8%
warmińsko-mazurskie202,6%
podlaskie192,4%
lubuskie182,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
zachodniopomorskie
opolskie
świętokrzyskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,3% ogółu), małopolskie (18,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 11 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie327,3%
małopolskie218,2%
wielkopolskie19,1%
śląskie19,1%
opolskie19,1%
kujawsko-pomorskie19,1%
lubelskie19,1%
lubuskie19,1%
świętokrzyskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
pomorskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
łódzkie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.