Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych74095,1%
własność prywatna krajowa pozostała182,3%
własność zagraniczna91,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (45,5% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (27,3% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych545,5%
własność prywatna krajowa pozostała327,3%
własność zagraniczna19,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej19,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej19,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Dwie formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (42,6% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (39,2% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna352 744 000,00 zł42,6%
własność prywatna krajowa pozostała324 678 525,76 zł39,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej102 916 863,59 zł12,4%
własność krajowych osób fizycznych36 481 512,28 zł4,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10 641 217,28 zł1,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.