Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje także zakup win luzem i ich butelkowanie, bez przetworzenia.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • mieszania wina lub alkoholu destylowanego, sklasyfikowanego w 11.01.Z, 11.02.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 894 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 658
31 marca 20101 691
30 czerwca 20101 729
30 września 20101 758
31 grudnia 20101 802
31 marca 20111 801
30 czerwca 20111 826
30 września 20111 832
31 grudnia 20111 829
31 marca 20121 820
30 czerwca 20121 819
30 września 20121 838
31 grudnia 20121 859
31 marca 20131 849
30 czerwca 20131 861
30 września 20131 888
31 grudnia 20131 889
31 marca 20141 875
30 czerwca 20141 894
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,3% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz małopolskie (12,1% ogółu).

mazowieckie46024,3%
śląskie24412,9%
małopolskie23012,1%
wielkopolskie1588,3%
dolnośląskie1477,8%
łódzkie1246,5%
pomorskie1095,8%
zachodniopomorskie854,5%
kujawsko-pomorskie663,5%
lubelskie502,6%
świętokrzyskie502,6%
opolskie472,5%
podkarpackie372,0%
warmińsko-mazurskie311,6%
lubuskie281,5%
podlaskie281,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38,4% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (37,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością72738,4%
indywidualna działalność gospodarcza71737,9%
spółki cywilne26113,8%
spółki jawne1457,7%
spółki komandytowe170,9%
spółki akcyjne150,8%
spółki komandytowo-akcyjne70,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,2%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (79,1% podmiotów), własność zagraniczna (7,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 49979,1%
własność zagraniczna1417,4%
własność prywatna krajowa pozostała1266,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej482,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych351,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej291,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,0% podmiotów) i od 10 do 49 (14,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 57283,0%
od 10 do 49 zatrudnionych26814,1%
od 50 do 249 zatrudnionych522,7%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)7 522 968 187,403 452 512 448,2816 021 473 737,70154 308 330,592,14,51,054,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 47 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (8,6 mld zł), CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,5 mld zł) oraz ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA (568,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 509 939 500,002 094 688 100,388 644 730 200,00265 156 200,005,912,73,153,6
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ842 141 000,00517 561 000,001 510 250 000,14-70 468 000,00-8,4-13,6-4,738,5
ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA221 594 000,00113 069 000,00568 733 000,00-48 793 999,68-22,0-43,2-8,649,0
BROWN-FORMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)278 846 600,00185 793 100,00548 580 200,3236 796 500,0013,219,86,733,4
DIAGEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ132 172 600,2240 766 300,00373 420 400,005 026 000,003,812,31,469,2
PRZEDSIĘBIORSTWO "JANUS" SPÓŁKA AKCYJNA (*)69 780 957,195 412 935,28335 990 911,71136 553,690,22,50,092,2
PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ376 247 869,88261 304 533,61332 270 555,69-19 320 804,00-5,1-7,4-5,830,6
ICE-FULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 906 495,3210 901 837,01238 542 091,131 845 321,945,316,90,868,8
MTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 031 809,7020 755 285,20197 954 571,26-10 667 247,06-13,3-51,4-5,474,1
JERZY ŁYSEK JOT-Ł PHU32 051 147,588 382 343,06186 139 664,606 363 358,5019,975,93,473,9
SCAWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 502 286,101 350 817,21175 879 581,38372 479,441,127,60,296,1
PANTA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 289 885,1520 427 573,79152 283 946,59-4 236 005,01-6,3-20,7-2,869,6
POLSKIE HURTOWNIE ALKOHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 522 562,016 965 539,32151 655 114,92-6 787 518,41-11,4-97,4-4,588,3
MULTI-EX SPÓŁKA AKCYJNA57 729 859,80-1 867 496,89149 354 949,17-5 405 928,92-9,4289,5-3,6100,0
SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 455 317,042 907 088,21145 673 860,08179 028,920,96,20,185,8
SEZAM-FURMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 212 823,773 465 289,45140 470 989,13161 338,660,64,70,188,1
DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 126 809,43-8 257 233,83133 230 362,35-4 109 198,85-8,949,8-3,1100,0
ROSIEK & ROSIEK SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF I PRZEMYSŁAW ROSIEK35 497 739,599 166 715,71132 417 295,041 762 697,345,019,21,374,2
BACARDI-MARTINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)35 070 467,969 942 077,95127 382 613,79339 316,901,03,40,371,7
PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI ALKOHOLI "AGIS" SPÓŁKA AKCYJNA43 370 382,4910 214 421,96125 883 293,34-3 423 267,57-7,9-33,5-2,776,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.