Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję napojów alkoholowych, takich jak: wódka, whisky, brandy, gin, likiery itp.,
  • produkcję destylowanych napojów alkoholowych, takich jak: "mieszane drinki" itp.,
  • mieszanie alkoholi destylowanych,
  • produkcję alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji niedestylowanych napojów alkoholowych, sklasyfikowanej w 11.02.Z-11.06.Z,
  • produkcji syntetycznego alkoholu etylowego oraz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego nie przeznaczonego do spożycia, sklasyfikowanej w 20.14.Z,
  • produkcji  alkoholu etylowego z surowców poddanych fermentacji, sklasyfikowanej w 20.14.Z,
  • butelkowania i etykietowania, sklasyfikowanych w 46.34.A (jeśli występuje w handlu hurtowym) i 82.92.Z (jeśli są wykonywane na zlecenie).

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 221 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009171
31 marca 2010178
30 czerwca 2010198
30 września 2010204
31 grudnia 2010212
31 marca 2011208
30 czerwca 2011213
30 września 2011213
31 grudnia 2011216
31 marca 2012210
30 czerwca 2012210
30 września 2012215
31 grudnia 2012208
31 marca 2013210
30 czerwca 2013218
30 września 2013218
31 grudnia 2013218
31 marca 2014221
30 czerwca 2014221
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,3% ogółu), wielkopolskie (21,7% ogółu) oraz zachodniopomorskie (7,7% ogółu).

mazowieckie5625,3%
wielkopolskie4821,7%
zachodniopomorskie177,7%
pomorskie167,2%
podkarpackie125,4%
lubelskie125,4%
małopolskie94,1%
śląskie94,1%
warmińsko-mazurskie83,6%
kujawsko-pomorskie83,6%
łódzkie73,2%
lubuskie73,2%
dolnośląskie62,7%
podlaskie31,4%
opolskie20,9%
świętokrzyskie10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (48,9% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (32,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,1% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10848,9%
indywidualna działalność gospodarcza7132,1%
spółki cywilne188,1%
spółki akcyjne135,9%
spółki jawne52,3%
spółki komandytowe31,4%
przedsiębiorstwa państwowe10,5%
spółki komandytowo-akcyjne10,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (71,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (8,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych15871,5%
własność prywatna krajowa pozostała198,6%
własność zagraniczna198,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych62,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej52,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej52,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej31,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej31,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,5%
własność państwowych osób prawnych10,5%
pozostałe10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (71,9% podmiotów) i od 10 do 49 (21,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15971,9%
od 10 do 49 zatrudnionych4821,7%
od 50 do 249 zatrudnionych94,1%
powyżej 250 zatrudnionych52,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z)7 716 853 491,513 819 601 492,324 398 396 410,8169 079 686,040,91,81,650,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA (999,7 mln zł) oraz CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (985,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA (*)453 051 000,00-46 879 999,741 052 311 000,007 504 000,001,7-16,00,7100,0
DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA279 530 583,33110 702 629,95999 673 937,6621 885 015,767,819,82,260,4
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 137 450 903,403 338 100 805,73985 338 015,9746 758 538,720,81,44,845,6
FABRYKA WÓDEK "POLMOS ŁAŃCUT" SPÓŁKA AKCYJNA61 779 881,203 863 251,34326 602 152,99-4 278 995,99-6,9-110,8-1,393,8
Grupa Kapitałowa AKWAWIT-POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA217 107 485,4344 104 361,77320 993 662,63-27 039 053,19-12,5-61,3-8,479,7
AKWAWIT-POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA183 526 277,0581 351 692,09240 941 037,23-14 957 843,79-8,2-18,4-6,255,7
POLMOS ŻYRARDÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ327 574 099,02218 620 372,96231 847 079,685 288 466,371,62,42,333,3
ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA68 962 429,0529 775 544,87193 240 060,54-2 322 941,04-3,4-7,8-1,256,8
MAZOWIECKA WYTWÓRNIA WÓDEK I DROŻDŻY "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA62 577 255,558 317 734,46155 068 373,17-2 085 804,16-3,3-25,1-1,486,7
WIESŁAW WAWRZYNIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE88 741 110,5757 987 340,57108 963 096,758 805 877,959,915,28,134,7
PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA37 211 413,2315 532 756,7067 904 252,142 498 966,166,716,13,758,3
TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA16 448 541,052 229 364,4336 507 406,20-15 593,59-0,1-0,7-0,086,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.