Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • świeżych owoców i warzyw,
  • zakonserwowanych owoców i warzyw.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 885 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 876
31 marca 20107 044
30 czerwca 20107 355
30 września 20107 401
31 grudnia 20107 291
31 marca 20117 326
30 czerwca 20117 500
30 września 20117 461
31 grudnia 20117 265
31 marca 20127 243
30 czerwca 20127 499
30 września 20127 540
31 grudnia 20127 388
31 marca 20137 361
30 czerwca 20137 697
30 września 20137 768
31 grudnia 20137 634
31 marca 20147 638
30 czerwca 20147 885
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie1 84423,4%
wielkopolskie88411,2%
małopolskie7699,8%
lubelskie6868,7%
łódzkie5777,3%
śląskie5146,5%
świętokrzyskie4335,5%
dolnośląskie4255,4%
kujawsko-pomorskie3955,0%
pomorskie3174,0%
podkarpackie2673,4%
zachodniopomorskie2403,0%
lubuskie1592,0%
warmińsko-mazurskie1401,8%
opolskie1191,5%
podlaskie1161,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 53870,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 23415,6%
spółki cywilne78910,0%
spółki jawne1542,0%
spółdzielnie891,1%
spółki komandytowe430,5%
spółki akcyjne100,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy80,1%
spółki komandytowo-akcyjne80,1%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,0% podmiotów), własność zagraniczna (3,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 09990,0%
własność zagraniczna2963,8%
własność prywatna krajowa pozostała2823,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych811,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej610,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej470,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,4% podmiotów) i od 10 do 49 (3,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 59996,4%
od 10 do 49 zatrudnionych2583,3%
od 50 do 249 zatrudnionych260,3%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z)1 247 711 457,82505 800 845,523 795 242 283,25105 224 647,608,420,82,859,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 29 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mld zł), PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA AKCYJNA (601,2 mln zł) oraz TARGBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (426,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA AKCYJNA422 970 294,8873 029 273,801 311 898 221,27-14 352 579,66-3,4-19,7-1,182,7
PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA AKCYJNA328 560 310,97139 446 848,23601 166 082,5011 002 405,223,47,91,857,6
TARGBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 120 076,1449 857 426,57426 758 328,7016 827 669,9019,133,83,943,4
CITRONEX I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ150 573 356,1472 130 872,18363 311 105,4010 959 833,767,315,23,052,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 803 599,6130 553 173,53204 580 606,875 829 171,369,619,12,949,8
BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 182 895,3410 439 547,01185 709 572,463 268 811,057,431,31,876,4
QUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA38 688 514,771 102 688,70178 713 187,104 896 553,4512,7444,12,797,2
CONSORFRUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 933 828,5521 924 318,98171 653 690,333 531 423,907,716,12,152,3
CHIQUITA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 612 000,0018 475 000,25165 085 000,001 451 000,003,47,90,956,6
DEL MONTE FOODS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 920 644,7313 093 282,11152 127 278,052 202 048,1710,116,81,540,3
ARTUR RYTEL GREEN FACTORY33 864 024,9010 847 262,97112 132 479,485 862 091,5117,354,05,268,0
TROPICANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 116 629,195 889 171,00106 244 250,221 455 426,437,624,71,469,2
UNIVEG TRADE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA23 801 366,444 918 582,88103 993 224,41520 149,142,210,60,579,3
GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 671 870,3513 099 814,81103 796 325,13510 878,271,13,90,573,1
FARM FRITES INTERNATIONAL B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE41 105 392,8825 827 870,9797 702 597,006 481 064,5515,825,16,637,2
PIOTR WYCHOWAŁEK F.H. "NOWALIJKA"32 605 986,2920 324 233,4289 163 960,328 665 350,1926,642,69,737,7
AMASOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 222 108,81465 813,0683 565 455,53357 894,771,776,80,497,8
GARCIA & BARTNICKI PLSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 579 849,812 364 281,0776 894 924,56561 027,924,823,70,779,6
RENEX REGINA JĘDRYCH TOMASZ JĘDRYCH SPÓŁKA JAWNA27 605 436,5521 853 762,1970 814 261,807 904 587,1528,636,211,220,8
VITA - FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 645 475,176 204 469,0167 389 074,413 162 832,2125,051,04,750,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.