Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 53870,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 23415,6%
spółki cywilne78910,0%
spółki jawne1542,0%
spółdzielnie891,1%
spółki komandytowe430,5%
spółki akcyjne100,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy80,1%
spółki komandytowo-akcyjne80,1%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółdzielnie
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
samorząd gospodarczy i zawodowy
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (62,1% największych podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (10,3% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (10,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1862,1%
indywidualna działalność gospodarcza310,3%
spółki akcyjne310,3%
spółki jawne310,3%
spółki komandytowe13,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych13,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.