Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 885 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 876
31 marca 20107 044
30 czerwca 20107 355
30 września 20107 401
31 grudnia 20107 291
31 marca 20117 326
30 czerwca 20117 500
30 września 20117 461
31 grudnia 20117 265
31 marca 20127 243
30 czerwca 20127 499
30 września 20127 540
31 grudnia 20127 388
31 marca 20137 361
30 czerwca 20137 697
30 września 20137 768
31 grudnia 20137 634
31 marca 20147 638
30 czerwca 20147 885
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.