Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie1 84423,4%
wielkopolskie88411,2%
małopolskie7699,8%
lubelskie6868,7%
łódzkie5777,3%
śląskie5146,5%
świętokrzyskie4335,5%
dolnośląskie4255,4%
kujawsko-pomorskie3955,0%
pomorskie3174,0%
podkarpackie2673,4%
zachodniopomorskie2403,0%
lubuskie1592,0%
warmińsko-mazurskie1401,8%
opolskie1191,5%
podlaskie1161,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
lubelskie
łódzkie
śląskie
świętokrzyskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (20,7% ogółu), wielkopolskie (13,8% ogółu) oraz mazowieckie (13,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 29 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

małopolskie620,7%
wielkopolskie413,8%
mazowieckie413,8%
śląskie310,3%
pomorskie26,9%
zachodniopomorskie26,9%
łódzkie26,9%
podkarpackie26,9%
kujawsko-pomorskie13,4%
dolnośląskie13,4%
lubuskie13,4%
lubelskie13,4%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
podlaskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.