Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (32,0% ogółu), mazowieckie (14,4% ogółu) oraz małopolskie (11,1% ogółu).

śląskie1 02732,0%
mazowieckie46314,4%
małopolskie35711,1%
wielkopolskie2588,0%
dolnośląskie2216,9%
kujawsko-pomorskie1865,8%
pomorskie1615,0%
podkarpackie1113,5%
łódzkie993,1%
zachodniopomorskie752,3%
lubelskie531,7%
świętokrzyskie531,7%
opolskie461,4%
warmińsko-mazurskie431,3%
lubuskie351,1%
podlaskie230,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

śląskie
mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
podkarpackie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (48,5% ogółu), mazowieckie (9,1% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 66 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie3248,5%
mazowieckie69,1%
dolnośląskie69,1%
kujawsko-pomorskie57,6%
małopolskie57,6%
wielkopolskie34,5%
zachodniopomorskie23,0%
podkarpackie23,0%
świętokrzyskie11,5%
pomorskie11,5%
opolskie11,5%
lubelskie11,5%
łódzkie11,5%
lubuskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.