Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 211 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 496
31 marca 20102 562
30 czerwca 20102 653
30 września 20102 699
31 grudnia 20102 780
31 marca 20112 852
30 czerwca 20112 888
30 września 20112 911
31 grudnia 20112 946
31 marca 20123 003
30 czerwca 20123 052
30 września 20123 102
31 grudnia 20123 129
31 marca 20133 191
30 czerwca 20133 227
30 września 20133 237
31 grudnia 20133 215
31 marca 20143 226
30 czerwca 20143 211
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.