Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (61,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza71561,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością28624,4%
spółki cywilne968,2%
spółki jawne312,6%
spółki komandytowe292,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,4%
spółki akcyjne40,3%
spółki komandytowo-akcyjne40,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
spółki akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (61,5% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (23,1% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością861,5%
spółki akcyjne323,1%
spółki komandytowe17,7%
indywidualna działalność gospodarcza17,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.