Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
  • budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,
  • zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
  • osuszanie budynków,
  • wiercenie szybów,
  • montaż elementów stalowych,
  • wyginanie elementów stalowych,
  • montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,
  • wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,
  • wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,
  • specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,
 • roboty podpowierzchniowe,
 • budowę odkrytych basenów kąpielowych,
 • czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod,
 • wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 29 659 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200937 830
31 marca 201035 979
30 czerwca 201035 991
30 września 201035 772
31 grudnia 201034 855
31 marca 201134 162
30 czerwca 201133 197
30 września 201132 624
31 grudnia 201131 107
31 marca 201230 352
30 czerwca 201230 795
30 września 201230 736
31 grudnia 201229 612
31 marca 201329 023
30 czerwca 201329 627
30 września 201329 852
31 grudnia 201328 943
31 marca 201429 061
30 czerwca 201429 659
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,6% ogółu), wielkopolskie (12,4% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

mazowieckie4 61715,6%
wielkopolskie3 67112,4%
śląskie3 02910,2%
dolnośląskie2 4018,1%
małopolskie2 3567,9%
pomorskie2 2407,6%
zachodniopomorskie1 8716,3%
łódzkie1 4855,0%
świętokrzyskie1 3544,6%
kujawsko-pomorskie1 3054,4%
podkarpackie1 1994,0%
lubelskie1 1103,7%
lubuskie9293,1%
opolskie8272,8%
warmińsko-mazurskie7812,6%
podlaskie4841,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,6% podmiotów), spółki cywilne (7,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza25 68286,6%
spółki cywilne2 1317,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 5535,2%
spółki jawne1270,4%
spółki komandytowe640,2%
spółki akcyjne340,1%
spółdzielnie230,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych220,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach110,0%
spółki komandytowo-akcyjne110,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych28 74896,9%
własność prywatna krajowa pozostała3781,3%
własność zagraniczna2630,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych810,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej690,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej480,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej450,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,0%
własność państwowych osób prawnych60,0%
pozostałe90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,6% podmiotów) i od 10 do 49 (3,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych28 65796,6%
od 10 do 49 zatrudnionych8833,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1070,4%
powyżej 250 zatrudnionych120,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)2 236 441 569,45905 898 266,143 351 635 633,57125 767 428,615,613,93,859,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 43 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (903,9 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ PEBEKA SPÓŁKA AKCYJNA (486,2 mln zł) oraz MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (341,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA728 278 000,00266 036 000,00903 941 000,0020 669 000,232,87,82,363,5
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ PEBEKA SPÓŁKA AKCYJNA265 222 521,9288 493 166,52486 166 591,367 801 290,152,98,81,666,6
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA364 964 000,00170 852 000,23341 054 000,0011 795 000,003,26,93,553,2
KOPEX - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA112 920 475,1539 608 780,56197 086 550,0114 581 717,0612,936,87,464,9
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA118 618 264,4854 916 271,89192 211 210,5210 132 950,088,518,55,353,7
Grupa Kapitałowa ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 365 682,6144 032 910,20165 824 918,849 270 993,5110,221,15,651,8
ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 101 310,9441 140 527,50158 556 241,368 799 959,9410,221,45,652,2
MOSTOSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA67 107 000,0022 301 000,00151 891 000,25439 000,000,72,00,366,8
Grupa Kapitałowa POL-DRÓG CZŁUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 389 679,5025 111 907,29147 911 966,566 286 135,237,325,04,370,9
MOSTOSTAL PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA90 341 164,0044 519 150,10145 499 206,458 520 393,149,419,15,950,7
MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA102 545 000,1774 014 000,00141 268 000,002 632 000,002,63,61,927,8
POL-DRÓG CZŁUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 291 142,1723 646 684,13132 563 944,544 865 564,906,320,63,769,4
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "MARITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 280 607,088 894 378,91108 029 571,903 257 658,2818,936,63,048,5
MOSTOSTAL KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA100 065 148,8636 789 652,89107 284 512,203 257 267,713,38,93,063,2
SOLETANCHE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 857 084,1219 770 695,01107 143 381,11-7 447 565,63-9,3-37,7-7,075,2
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-REMONTOWE "REMWIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 065 559,3622 412 744,16102 123 197,612 074 137,934,99,32,046,7
Grupa Kapitałowa UNISERV SPÓŁKA AKCYJNA67 293 356,2133 615 069,13100 774 813,243 309 520,914,99,93,350,1
UNISERV SPÓŁKA AKCYJNA62 509 766,7728 579 615,0291 021 273,274 235 262,096,814,84,754,3
REST USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE I SPECJALISTYCZNE M.JAMRÓZ, J.NOWAK SPÓŁKA JAWNA60 376 746,9535 147 172,5281 087 812,8011 631 008,7319,333,114,341,8
BIS PLETTAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 823 206,0021 452 944,0071 380 078,003 179 363,327,114,84,552,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.