Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 43 944 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200951 413
31 marca 201049 848
30 czerwca 201050 989
30 września 201051 209
31 grudnia 201049 640
31 marca 201149 016
30 czerwca 201148 859
30 września 201148 352
31 grudnia 201145 915
31 marca 201244 681
30 czerwca 201245 867
30 września 201245 779
31 grudnia 201243 426
31 marca 201342 273
30 czerwca 201343 892
30 września 201344 314
31 grudnia 201342 268
31 marca 201442 223
30 czerwca 201443 944
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,5% ogółu), wielkopolskie (13,1% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

mazowieckie6 38614,5%
wielkopolskie5 75313,1%
śląskie4 44110,1%
małopolskie3 5028,0%
dolnośląskie3 4547,9%
pomorskie3 1257,1%
zachodniopomorskie2 5315,8%
łódzkie2 5105,7%
kujawsko-pomorskie1 9924,5%
podkarpackie1 8564,2%
świętokrzyskie1 8474,2%
lubelskie1 8024,1%
lubuskie1 3213,0%
opolskie1 2682,9%
warmińsko-mazurskie1 1992,7%
podlaskie9572,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,4% podmiotów), spółki cywilne (5,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza39 26789,4%
spółki cywilne2 6145,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 7133,9%
spółki jawne1660,4%
spółki komandytowe770,2%
spółki akcyjne360,1%
spółdzielnie250,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych230,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach110,0%
spółki komandytowo-akcyjne110,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych42 94197,7%
własność prywatna krajowa pozostała4140,9%
własność zagraniczna2980,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych920,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej730,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej510,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej480,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,0%
własność państwowych osób prawnych60,0%
pozostałe90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,1% podmiotów) i od 10 do 49 (2,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych42 67397,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1 1422,6%
od 50 do 249 zatrudnionych1160,3%
powyżej 250 zatrudnionych130,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (3,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)2 773 571 353,32973 591 853,374 122 030 116,81129 774 012,194,713,33,264,9
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99)2 236 441 569,45905 898 266,143 351 635 633,57125 767 428,615,613,93,859,5
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91)537 129 783,8767 693 587,23770 394 483,244 006 583,580,85,90,587,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 47 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (903,9 mln zł), RUUKKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (666,2 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ PEBEKA SPÓŁKA AKCYJNA (486,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA728 278 000,00266 036 000,00903 941 000,0020 669 000,232,87,82,363,5
RUUKKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ420 737 700,0038 385 300,30666 200 000,00-9 121 500,00-2,2-23,8-1,490,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ PEBEKA SPÓŁKA AKCYJNA265 222 521,9288 493 166,52486 166 591,367 801 290,152,98,81,666,6
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA364 964 000,00170 852 000,23341 054 000,0011 795 000,003,26,93,553,2
KOPEX - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA112 920 475,1539 608 780,56197 086 550,0114 581 717,0612,936,87,464,9
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA118 618 264,4854 916 271,89192 211 210,5210 132 950,088,518,55,353,7
Grupa Kapitałowa ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 365 682,6144 032 910,20165 824 918,849 270 993,5110,221,15,651,8
ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 101 310,9441 140 527,50158 556 241,368 799 959,9410,221,45,652,2
MOSTOSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA67 107 000,0022 301 000,00151 891 000,25439 000,000,72,00,366,8
Grupa Kapitałowa POL-DRÓG CZŁUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 389 679,5025 111 907,29147 911 966,566 286 135,237,325,04,370,9
MOSTOSTAL PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA90 341 164,0044 519 150,10145 499 206,458 520 393,149,419,15,950,7
MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA102 545 000,1774 014 000,00141 268 000,002 632 000,002,63,61,927,8
POL-DRÓG CZŁUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 291 142,1723 646 684,13132 563 944,544 865 564,906,320,63,769,4
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "MARITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 280 607,088 894 378,91108 029 571,903 257 658,2818,936,63,048,5
MOSTOSTAL KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA100 065 148,8636 789 652,89107 284 512,203 257 267,713,38,93,063,2
SOLETANCHE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 857 084,1219 770 695,01107 143 381,11-7 447 565,63-9,3-37,7-7,075,2
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-REMONTOWE "REMWIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 065 559,3622 412 744,16102 123 197,612 074 137,934,99,32,046,7
Grupa Kapitałowa UNISERV SPÓŁKA AKCYJNA67 293 356,2133 615 069,13100 774 813,243 309 520,914,99,93,350,1
UNISERV SPÓŁKA AKCYJNA62 509 766,7728 579 615,0291 021 273,274 235 262,096,814,84,754,3
REST USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE I SPECJALISTYCZNE M.JAMRÓZ, J.NOWAK SPÓŁKA JAWNA60 376 746,9535 147 172,5281 087 812,8011 631 008,7319,333,114,341,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.