Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych28 74896,9%
własność prywatna krajowa pozostała3781,3%
własność zagraniczna2630,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych810,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej690,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej480,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej450,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,0%
własność państwowych osób prawnych60,0%
pozostałe90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (37,2% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (20,9% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (11,6% największych podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała1637,2%
własność krajowych osób fizycznych920,9%
własność zagraniczna511,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej511,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej37,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych24,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej12,3%
własność państwowych osób prawnych12,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej12,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (41,8% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (19,0% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (13,0% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała378 973 386,32 zł41,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej172 196 589,72 zł19,0%
własność krajowych osób fizycznych117 625 721,84 zł13,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej88 493 166,52 zł9,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych65 422 952,81 zł7,2%
własność zagraniczna33 523 352,13 zł3,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej21 452 944,00 zł2,4%
własność państwowych osób prawnych15 956 253,24 zł1,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej12 253 899,56 zł1,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.