Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 29 659 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200937 830
31 marca 201035 979
30 czerwca 201035 991
30 września 201035 772
31 grudnia 201034 855
31 marca 201134 162
30 czerwca 201133 197
30 września 201132 624
31 grudnia 201131 107
31 marca 201230 352
30 czerwca 201230 795
30 września 201230 736
31 grudnia 201229 612
31 marca 201329 023
30 czerwca 201329 627
30 września 201329 852
31 grudnia 201328 943
31 marca 201429 061
30 czerwca 201429 659
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.