Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,6% ogółu), wielkopolskie (12,4% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

mazowieckie4 61715,6%
wielkopolskie3 67112,4%
śląskie3 02910,2%
dolnośląskie2 4018,1%
małopolskie2 3567,9%
pomorskie2 2407,6%
zachodniopomorskie1 8716,3%
łódzkie1 4855,0%
świętokrzyskie1 3544,6%
kujawsko-pomorskie1 3054,4%
podkarpackie1 1994,0%
lubelskie1 1103,7%
lubuskie9293,1%
opolskie8272,8%
warmińsko-mazurskie7812,6%
podlaskie4841,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
łódzkie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
lubuskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (16,3% ogółu) oraz dolnośląskie (9,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 43 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie818,6%
śląskie716,3%
dolnośląskie49,3%
pomorskie49,3%
małopolskie49,3%
zachodniopomorskie37,0%
łódzkie37,0%
kujawsko-pomorskie24,7%
lubelskie24,7%
podkarpackie24,7%
wielkopolskie24,7%
świętokrzyskie12,3%
opolskie12,3%
lubuskie00,0%
podlaskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.