Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 31 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (363,0 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ237 642 406,27113 069 102,65362 981 168,7826 392 050,7411,123,37,352,4
Grupa Kapitałowa URSUS SPÓŁKA AKCYJNA140 399 000,2668 131 000,00122 834 000,00522 000,000,40,80,451,5
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SPÓŁKA AKCYJNA90 484 000,0068 984 000,3572 054 000,004 216 000,004,76,15,923,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.