Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów z drewna przeznaczonych głównie dla budownictwa, takich jak:
  • belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe,
  • prefabrykowane wiązary dachowe z klejonego drewna warstwowego połączonego metalem,
  • drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub bez, takim jak: zawiasy, zamki itp.,
  • schody, poręcze i ogrodzenia,
  • listwy dekoracyjne, listwy profilowe, gonty i podobne elementy drewniane,
 • produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów, z drewna, np. sauny,
 • produkcję przenośnych domów,
 • produkcję drewnianych ścianek działowych, do wbudowania na stałe.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji szafek kuchennych, szafek na książki, szaf ubraniowych itp., sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z,
 • produkcji wolnostojących, drewnianych przepierzeń, parawanów, sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 703 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200911 996
31 marca 201011 753
30 czerwca 201011 880
30 września 201011 941
31 grudnia 201011 935
31 marca 201111 795
30 czerwca 201111 571
30 września 201111 422
31 grudnia 201111 196
31 marca 201210 971
30 czerwca 201211 025
30 września 201210 967
31 grudnia 201210 814
31 marca 201310 667
30 czerwca 201310 795
30 września 201310 816
31 grudnia 201310 614
31 marca 201410 567
30 czerwca 201410 703
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (14,0% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

małopolskie1 49914,0%
śląskie1 16710,9%
wielkopolskie1 0539,8%
mazowieckie9238,6%
dolnośląskie8107,6%
podkarpackie7827,3%
pomorskie6906,4%
lubelskie6185,8%
zachodniopomorskie5565,2%
łódzkie4244,0%
warmińsko-mazurskie4063,8%
opolskie4003,7%
kujawsko-pomorskie3843,6%
świętokrzyskie3413,2%
podlaskie3273,1%
lubuskie3233,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,1% podmiotów), spółki cywilne (8,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 99884,1%
spółki cywilne8588,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7126,7%
spółki jawne980,9%
spółki akcyjne170,2%
spółki komandytowe120,1%
spółki komandytowo-akcyjne50,0%
spółdzielnie20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 20595,3%
własność prywatna krajowa pozostała2081,9%
własność zagraniczna1351,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej580,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych410,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej300,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej200,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,5% podmiotów) i od 10 do 49 (5,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 00893,5%
od 10 do 49 zatrudnionych5885,5%
od 50 do 249 zatrudnionych920,9%
powyżej 250 zatrudnionych150,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z)2 588 482 723,041 655 322 382,043 019 553 352,3296 762 211,093,75,93,236,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 35 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (570,9 mln zł), Grupa Kapitałowa CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA (483,6 mln zł) oraz RATIONEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (292,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 289 600,37357 849 900,00570 921 600,0026 914 600,005,87,54,722,6
Grupa Kapitałowa CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA279 322 000,0074 028 000,00483 556 000,00-14 584 999,77-5,2-19,7-3,073,5
RATIONEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 992 300,34120 534 600,00292 285 400,007 214 200,004,66,02,522,7
CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA162 581 000,2376 319 000,00215 454 000,00-9 339 000,00-5,7-12,2-4,353,1
VELFAC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 034 000,0039 008 000,00177 586 000,002 480 000,142,36,41,464,6
ANDREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 465 341,7573 982 772,96150 529 644,25814 793,450,51,10,551,2
D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 879 719,2996 868 785,68140 703 501,4216 227 912,0714,816,811,511,8
POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 165 302,8379 957 916,25137 665 644,279 425 668,828,611,86,926,8
ROTO FRANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 989 519,9650 407 328,56115 350 901,404 299 176,407,38,53,714,6
BEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)56 719 162,98874 938,0597 308 627,33-6 939 858,95-12,2-793,2-7,198,5
POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA123 565 000,2273 132 000,0096 580 000,008 004 000,006,510,98,340,8
METALPLAST - STOLARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 326 000,0027 024 000,1585 547 000,004 092 000,005,415,14,864,6
STOLBUD WŁOSZCZOWA SPÓŁKA AKCYJNA49 112 067,43-7 286 124,3884 144 536,22-10 045 412,65-20,5137,9-11,9100,0
INVADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 862 023,5529 725 867,4381 553 318,011 900 838,553,06,42,352,7
NORDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WOLSZTYN43 308 802,8227 350 754,9373 306 418,7511 100 256,4925,640,615,136,9
HÖRMANN LEGNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 860 803,8599 114 752,2770 988 269,58664 452,420,60,70,918,7
GORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 771 122,0815 334 682,6070 316 631,12-318 584,97-0,6-2,1-0,572,5
KOSPAN MAREK KĄPAŁA SPÓŁKA JAWNA49 224 361,2131 194 603,4870 134 490,737 813 872,7015,925,111,136,6
ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI30 203 212,4021 625 218,5148 547 767,5213 648 786,1045,263,128,128,4
TLH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 135 219,2620 375 806,7542 598 859,462 184 901,517,310,75,132,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.