Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 703 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200911 996
31 marca 201011 753
30 czerwca 201011 880
30 września 201011 941
31 grudnia 201011 935
31 marca 201111 795
30 czerwca 201111 571
30 września 201111 422
31 grudnia 201111 196
31 marca 201210 971
30 czerwca 201211 025
30 września 201210 967
31 grudnia 201210 814
31 marca 201310 667
30 czerwca 201310 795
30 września 201310 816
31 grudnia 201310 614
31 marca 201410 567
30 czerwca 201410 703
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.