Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,1% podmiotów), spółki cywilne (8,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 99884,1%
spółki cywilne8588,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7126,7%
spółki jawne980,9%
spółki akcyjne170,2%
spółki komandytowe120,1%
spółki komandytowo-akcyjne50,0%
spółdzielnie20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (74,3% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (8,6% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2674,3%
spółki akcyjne38,6%
indywidualna działalność gospodarcza25,7%
spółki jawne12,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.