Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (14,0% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

małopolskie1 49914,0%
śląskie1 16710,9%
wielkopolskie1 0539,8%
mazowieckie9238,6%
dolnośląskie8107,6%
podkarpackie7827,3%
pomorskie6906,4%
lubelskie6185,8%
zachodniopomorskie5565,2%
łódzkie4244,0%
warmińsko-mazurskie4063,8%
opolskie4003,7%
kujawsko-pomorskie3843,6%
świętokrzyskie3413,2%
podlaskie3273,1%
lubuskie3233,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

małopolskie
śląskie
wielkopolskie
mazowieckie
dolnośląskie
podkarpackie
pomorskie
lubelskie
zachodniopomorskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
opolskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
podlaskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (17,1% ogółu), wielkopolskie (14,3% ogółu) oraz śląskie (11,4% ogółu).

Na mapie zaznaczono 35 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

pomorskie617,1%
wielkopolskie514,3%
śląskie411,4%
podkarpackie38,6%
lubelskie38,6%
dolnośląskie25,7%
warmińsko-mazurskie25,7%
zachodniopomorskie25,7%
małopolskie25,7%
świętokrzyskie12,9%
opolskie12,9%
kujawsko-pomorskie12,9%
podlaskie12,9%
łódzkie12,9%
mazowieckie12,9%
lubuskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.