Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność usługową świadczoną na zlecenie, wspomagającą górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działów 05, 07 i 08:

  • prowadzenie prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,
  • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, wykonywane na zlecenie,
  • próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • prowadzenia kopalni lub kamieniołomów, na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 05, 07 lub 08,
  • specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
  • prowadzenia pomiarów geofizycznych, na zlecenie, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 365 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009144
31 marca 2010170
30 czerwca 2010189
30 września 2010195
31 grudnia 2010198
31 marca 2011212
30 czerwca 2011225
30 września 2011244
31 grudnia 2011260
31 marca 2012277
30 czerwca 2012293
30 września 2012309
31 grudnia 2012322
31 marca 2013329
30 czerwca 2013333
30 września 2013343
31 grudnia 2013355
31 marca 2014354
30 czerwca 2014365
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (39,2% ogółu), dolnośląskie (10,1% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

śląskie14339,2%
dolnośląskie3710,1%
małopolskie3710,1%
mazowieckie328,8%
wielkopolskie287,7%
świętokrzyskie184,9%
pomorskie154,1%
lubelskie133,6%
kujawsko-pomorskie113,0%
lubuskie82,2%
łódzkie71,9%
podkarpackie41,1%
zachodniopomorskie41,1%
opolskie30,8%
warmińsko-mazurskie30,8%
podlaskie20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (46,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,5% podmiotów) oraz spółki komandytowe (5,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza16846,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14439,5%
spółki komandytowe195,2%
spółki cywilne143,8%
spółki akcyjne82,2%
spółki jawne82,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,5%
spółki komandytowo-akcyjne20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,8% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (3,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych29580,8%
własność prywatna krajowa pozostała328,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych143,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej82,2%
własność zagraniczna71,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej51,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność skarbu państwa10,3%
własność państwowych osób prawnych10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,9% podmiotów) i od 10 do 49 (14,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych28878,9%
od 10 do 49 zatrudnionych5414,8%
od 50 do 249 zatrudnionych154,1%
powyżej 250 zatrudnionych82,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z)546 846 466,43284 942 349,03445 812 736,57-6 856 901,42-1,3-2,4-1,547,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ALPEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (153,3 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "WSCHÓD" SPÓŁKA AKCYJNA (101,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ZAKŁAD SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GÓRNICZYCH "ZSRG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (54,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ALPEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 479 213,1232 405 740,37153 301 311,782 584 894,714,58,01,743,6
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "WSCHÓD" SPÓŁKA AKCYJNA45 908 313,159 912 097,18101 286 953,50-2 666 345,57-5,8-26,9-2,678,4
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GÓRNICZYCH "ZSRG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 850 086,6121 964 110,1354 543 057,3013 394 087,0531,361,024,648,7
ZAKŁAD SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GÓRNICZYCH "ZSRG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 882 853,4520 207 805,3848 154 383,6813 025 977,0533,564,527,148,0
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA346 858 654,70187 560 827,9643 110 360,43-28 376 711,73-8,2-15,1-65,845,9
PRZEDSIĘBIORSTWO "KOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 377 246,4714 275 884,1938 259 579,651 521 546,996,510,74,038,9
TERMOWENT TECHNOLOGY PIOTR JAMROZIK14 072 305,705 365 408,9931 464 802,481 946 121,0413,836,36,261,9
CENTRUM USŁUG SPECJALISTYCZNYCH CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO CEN-RAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 655 514,3515 093 885,1529 280 910,815 106 916,6126,033,817,423,2
ELTRANS MINING SPÓŁKA AKCYJNA (*)612 365,98120 700,21954 435,82700,210,10,60,180,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.