Podsumowanie

Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66% i powyżej w jednej dziedzinie, to działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami rolnymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 01.1 i 01.2,
  • działalności jednostek zajmujących się głównie chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 931 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200926 368
31 marca 201027 261
30 czerwca 201027 959
30 września 201028 499
31 grudnia 201028 751
31 marca 201129 255
30 czerwca 201129 327
30 września 201129 480
31 grudnia 201128 832
31 marca 201227 092
30 czerwca 201225 831
30 września 201224 807
31 grudnia 201223 977
31 marca 201322 747
30 czerwca 201322 074
30 września 201321 520
31 grudnia 201320 944
31 marca 201420 377
30 czerwca 201419 931
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), wielkopolskie (16,5% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie4 27921,5%
wielkopolskie3 27916,5%
małopolskie1 9019,5%
dolnośląskie1 3877,0%
warmińsko-mazurskie1 3816,9%
kujawsko-pomorskie1 3376,7%
podlaskie1 0645,3%
pomorskie1 0285,2%
łódzkie8774,4%
zachodniopomorskie8564,3%
opolskie6113,1%
lubelskie5512,8%
lubuskie4982,5%
śląskie4602,3%
podkarpackie3051,5%
świętokrzyskie1170,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,7% podmiotów) oraz spółdzielnie (2,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza18 25991,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9314,7%
spółdzielnie4732,4%
spółki cywilne1931,0%
spółki jawne220,1%
spółki komandytowo-akcyjne210,1%
spółki akcyjne120,1%
spółki komandytowe80,0%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach70,0%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych18 76294,1%
własność prywatna krajowa pozostała8354,2%
własność zagraniczna1220,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1040,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej510,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,1%
własność państwowych osób prawnych80,0%
własność skarbu państwa40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,8% podmiotów) i od 10 do 49 (3,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych19 09295,8%
od 10 do 49 zatrudnionych7393,7%
od 50 do 249 zatrudnionych920,5%
powyżej 250 zatrudnionych80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)12 237 596 791,5210 015 169 610,464 246 518 904,69464 410 152,303,84,610,918,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 31 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (2,2 mld zł), AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (810,1 mln zł) oraz POLDANOR SPÓŁKA AKCYJNA (208,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH10 121 671 150,428 702 774 710,272 219 965 646,38287 641 866,932,83,313,014,0
AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)440 429 400,00120 561 700,00810 087 800,3224 434 200,005,620,33,072,6
POLDANOR SPÓŁKA AKCYJNA394 130 769,77247 201 121,50208 116 363,2545 482 181,3111,518,421,937,3
GOSPODARSTWO ROLNE MAURYCY WOŁEK62 805 483,6636 706 592,87188 222 457,649 374 942,7214,925,55,041,6
GOSPODARSTWO ROLNE (*)17 564 216,6611 285 008,31112 186 163,667 157 991,0240,863,46,435,8
TOP FARMS "GŁUBCZYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ165 961 363,70105 709 001,0397 976 632,053 363 787,502,03,23,436,3
KOMBINAT ROLNY KIETRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 100 268,92125 687 982,6982 091 812,5911 684 090,138,79,314,27,0
TOP FARMS WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 353 741,7416 222 421,2174 680 305,9320 686 245,5218,9127,527,785,2
GOSPODARSTWO ROLNE47 458 433,1732 170 843,2152 353 853,604 646 557,219,814,48,932,2
Grupa Kapitałowa KOMBINAT ROLNY SZESTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 446 595,11118 700 059,9839 687 288,0415 207 937,1411,912,838,36,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "AGRIFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 761 408,2861 503 995,2830 449 885,281 389 924,882,12,34,69,2
AGROFERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 480 964,0319 737 410,7329 840 958,362 063 623,695,010,56,952,4
AGRO-SOKOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 555 089,0840 827 082,4626 681 211,00-3 343 126,41-6,1-8,2-12,525,2
ANDRZEJ DUBIEL GOSPODARSTWO ROLNE20 275 209,8216 144 632,6625 678 544,032 594 261,5712,816,110,120,4
EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA27 098 606,6726 069 662,5924 704 288,55551 050,802,02,12,23,8
GOSPODARSTWO ROLNE KRZYSZTOF SZARSKI23 359 675,3614 237 785,3824 466 605,071 717 693,437,412,17,039,1
AGRO-SKANDAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 939 145,5140 986 116,4321 151 649,708 334 301,5018,120,339,410,8
GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻYDOWIE26 091 936,0623 263 508,0720 298 275,052 307 435,608,89,911,410,8
ROLNYVIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 307 981,7886 945 264,1919 790 942,687 575 967,028,68,738,31,5
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ LUBIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 957 104,3926 031 310,1318 937 912,271 535 684,565,15,98,113,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.