Ranking firm

Udział największych podmiotów w branży (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 154 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (735,2 mln zł), BIBLIOTEKA NARODOWA (327,8 mln zł) oraz ZPR SPÓŁKA AKCYJNA (272,3 mln zł).

TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ735 174 841,13 zł10,3%
BIBLIOTEKA NARODOWA327 837 320,46 zł4,6%
ZPR SPÓŁKA AKCYJNA272 272 580,99 zł3,8%
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA253 365 038,20 zł3,6%
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ249 429 663,82 zł3,5%
MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU227 480 010,18 zł3,2%
MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE158 819 994,02 zł2,2%
TEATR NARODOWY142 069 942,56 zł2,0%
WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA139 335 444,73 zł2,0%
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE132 186 583,28 zł1,9%
pozostałe4 475 461 701,04 zł62,9%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (484,5 mln zł), BIBLIOTEKA NARODOWA (318,3 mln zł) oraz ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ (245,0 mln zł).

TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ484 499 325,52 zł10,7%
BIBLIOTEKA NARODOWA318 303 946,93 zł7,0%
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ244 999 747,00 zł5,4%
MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU225 870 630,97 zł5,0%
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA216 073 132,86 zł4,8%
ZPR SPÓŁKA AKCYJNA169 092 014,85 zł3,7%
TEATR NARODOWY138 093 887,40 zł3,0%
MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE137 813 383,54 zł3,0%
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY108 962 263,64 zł2,4%
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI106 345 348,99 zł2,3%
pozostałe2 384 523 110,15 zł52,6%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,7 mld zł), ZPR SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł) oraz GOLDEN GATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (817,9 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (159,2 mln zł), BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (18,0 mln zł) oraz KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA (11,9 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.