Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 24 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (40,7% podmiotów), stowarzyszenia (39,9% podmiotów) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (7,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza26 44440,7%
stowarzyszenia25 94639,9%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne4 7837,4%
spółki cywilne3 8275,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 6284,0%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne2280,4%
spółki akcyjne2230,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1940,3%
fundacje1740,3%
placówki systemu oświaty publiczne1400,2%
pozostałe4630,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
stowarzyszenia
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
spółki akcyjne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
fundacje
placówki systemu oświaty publiczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (29,2% największych podmiotów), wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (24,0% największych podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,4% największych podmiotów).

spółki akcyjne4529,2%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne3724,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3623,4%
państwowe jednostki organizacyjne1811,7%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne127,8%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne21,3%
fundacje10,6%
indywidualna działalność gospodarcza10,6%
stowarzyszenia10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.