Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,0% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie10 40816,0%
śląskie7 32511,3%
małopolskie6 1729,5%
wielkopolskie5 9259,1%
dolnośląskie5 5078,5%
pomorskie4 0756,3%
łódzkie3 7385,7%
zachodniopomorskie3 4885,4%
kujawsko-pomorskie3 3275,1%
podkarpackie3 2575,0%
lubelskie2 9834,6%
warmińsko-mazurskie2 2163,4%
opolskie1 7202,6%
lubuskie1 7052,6%
podlaskie1 6212,5%
świętokrzyskie1 5832,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
podlaskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), śląskie (13,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 154 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3623,4%
śląskie2013,0%
dolnośląskie149,1%
pomorskie149,1%
małopolskie149,1%
łódzkie117,1%
wielkopolskie106,5%
kujawsko-pomorskie106,5%
warmińsko-mazurskie42,6%
podkarpackie42,6%
lubuskie42,6%
świętokrzyskie31,9%
opolskie31,9%
lubelskie31,9%
zachodniopomorskie21,3%
podlaskie21,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.