Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (48,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (41,3% podmiotów) oraz własność samorządowa (8,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych31 70148,7%
własność prywatna krajowa pozostała26 86741,3%
własność samorządowa5 4358,4%
własność zagraniczna4670,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1400,2%
własność skarbu państwa1090,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej940,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej890,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej600,1%
własność państwowych osób prawnych360,1%
pozostałe520,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność samorządowa
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność skarbu państwa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (38,3% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (14,3% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (10,4% największych podmiotów).

własność samorządowa5938,3%
własność prywatna krajowa pozostała2214,3%
własność krajowych osób fizycznych1610,4%
własność skarbu państwa138,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej95,8%
własność państwowych osób prawnych95,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej85,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej53,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej42,6%
własność zagraniczna31,9%
pozostałe53,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność samorządowa (41,6% sumy kapitałów własnych), własność skarbu państwa (30,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność państwowych osób prawnych (14,4% sumy kapitałów własnych).

własność samorządowa1 965 797 491,12 zł41,6%
własność skarbu państwa1 421 744 084,59 zł30,1%
własność państwowych osób prawnych679 346 322,11 zł14,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych187 671 501,91 zł4,0%
własność prywatna krajowa pozostała184 121 105,40 zł3,9%
własność krajowych osób fizycznych114 864 737,19 zł2,4%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa56 407 497,40 zł1,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej55 836 334,96 zł1,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych24 456 897,39 zł0,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej22 668 962,40 zł0,5%
pozostałe15 521 867 zł0,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.