Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 065 aktywnych podmiotów działających w tej branży, tyle samo co rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 822
31 marca 20103 894
30 czerwca 20103 941
30 września 20103 982
31 grudnia 20103 993
31 marca 20114 021
30 czerwca 20113 931
30 września 20113 919
31 grudnia 20113 885
31 marca 20123 893
30 czerwca 20123 923
30 września 20123 960
31 grudnia 20124 007
31 marca 20134 021
30 czerwca 20134 065
30 września 20134 085
31 grudnia 20134 067
31 marca 20144 067
30 czerwca 20144 065
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (16,0% ogółu), mazowieckie (14,7% ogółu) oraz wielkopolskie (8,6% ogółu).

śląskie65216,0%
mazowieckie59914,7%
wielkopolskie3518,6%
małopolskie3458,5%
dolnośląskie2756,8%
łódzkie2596,4%
kujawsko-pomorskie2446,0%
lubelskie2345,8%
podkarpackie1774,4%
pomorskie1654,1%
świętokrzyskie1543,8%
zachodniopomorskie1453,6%
podlaskie1323,2%
warmińsko-mazurskie1253,1%
opolskie1223,0%
lubuskie862,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,4% podmiotów), spółki cywilne (11,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 47085,4%
spółki cywilne47011,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością832,0%
spółki jawne250,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne150,4%
spółdzielnie10,0%
spółki komandytowe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów) oraz własność samorządowa (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 00298,5%
własność prywatna krajowa pozostała300,7%
własność samorządowa190,5%
własność zagraniczna70,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 92296,5%
od 10 do 49 zatrudnionych1323,2%
od 50 do 249 zatrudnionych110,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03)61 738 393,1959 421 753,2130 966 088,955 385 582,818,79,117,43,8
Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z)61 738 393,1959 421 753,2130 966 088,955 385 582,818,79,117,43,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (38,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 554 329,9059 353 434,8538 831 143,855 434 810,518,69,214,06,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 738 393,6959 421 753,2130 966 088,955 385 582,818,79,117,43,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.