Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi,
 • działalność indywidualnych sportowców, sędziów, chronometrażystów itd.,
 • działalność związaną z organizacją lig sportowych,
 • działalność związaną z promocją imprez sportowych,
 • działalność przewodników górskich.
 • działalność stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych,
 • działalność wspomagającą łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • działalności szkół sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,
 • działalności instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,
 • organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie, obiektów sportowych, sklasyfikowanego w 93.11.Z,
 • działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 318 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 936
31 marca 20109 823
30 czerwca 20109 826
30 września 20109 827
31 grudnia 20109 813
31 marca 20119 727
30 czerwca 20119 690
30 września 20119 565
31 grudnia 20119 448
31 marca 20129 421
30 czerwca 20129 384
30 września 20129 341
31 grudnia 20129 293
31 marca 20139 271
30 czerwca 20139 254
30 września 20139 283
31 grudnia 20139 285
31 marca 20149 300
30 czerwca 20149 318
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie1 43315,4%
śląskie1 11011,9%
wielkopolskie1 02111,0%
małopolskie8068,6%
dolnośląskie7578,1%
pomorskie6356,8%
kujawsko-pomorskie4985,3%
zachodniopomorskie4905,3%
łódzkie4855,2%
warmińsko-mazurskie4344,7%
podkarpackie4044,3%
lubelskie3353,6%
podlaskie2712,9%
opolskie2482,7%
lubuskie2232,4%
świętokrzyskie1681,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (63,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (25,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,7% podmiotów).

stowarzyszenia5 86863,0%
indywidualna działalność gospodarcza2 39225,7%
spółki cywilne4414,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3613,9%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne1521,6%
fundacje390,4%
spółki akcyjne310,3%
spółki jawne150,2%
spółki komandytowe70,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne40,0%
pozostałe80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (64,6% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (32,3% podmiotów) oraz własność samorządowa (1,7% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała6 02064,6%
własność krajowych osób fizycznych3 01232,3%
własność samorządowa1631,7%
własność zagraniczna640,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej190,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych140,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,1%
własność skarbu państwa20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 97596,3%
od 10 do 49 zatrudnionych3033,3%
od 50 do 249 zatrudnionych400,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)87 696 096,6335 592 298,72197 624 615,32-9 862 404,25-11,3-27,7-5,059,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA (134,9 mln zł), PROFESJONALNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA (21,6 mln zł) oraz WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA (17,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA (*)46 790 675,186 350 001,64134 927 660,332 201 586,354,734,71,686,4
PROFESJONALNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA (*)5 332 491,292 804 051,6721 608 278,4610 416,880,20,40,147,4
WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA7 020 058,282 943 125,4017 939 123,23-9 632 062,08-137,2-327,3-53,758,1
AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI21 590 124,2520 594 177,4910 758 074,5335 327,190,20,20,34,6
WISŁA PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA5 808 970,642 373 348,829 053 318,71-2 755 161,40-47,4-116,1-30,459,1
POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 028 184,91481 317,922 562 201,19207 084,1320,143,08,153,2
ORKAN RUMIA SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA125 593,1746 275,78775 959,5970 405,2056,1152,19,163,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.