Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,5% ogółu), mazowieckie (13,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,4% ogółu).

śląskie22015,5%
mazowieckie18413,0%
dolnośląskie1349,4%
małopolskie1329,3%
pomorskie1268,9%
wielkopolskie1218,5%
łódzkie1158,1%
zachodniopomorskie644,5%
lubelskie624,4%
kujawsko-pomorskie463,2%
świętokrzyskie463,2%
opolskie423,0%
podkarpackie362,5%
warmińsko-mazurskie352,5%
podlaskie312,2%
lubuskie241,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

śląskie
mazowieckie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
wielkopolskie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
opolskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny