Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,3% podmiotów), spółki cywilne (10,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 12579,3%
spółki cywilne14710,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1238,7%
spółdzielnie100,7%
spółki jawne60,4%
stowarzyszenia30,2%
spółki komandytowe20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółdzielnie
spółki jawne
stowarzyszenia
spółki komandytowo-akcyjne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny