Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 418 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009790
31 marca 2010833
30 czerwca 20101 012
30 września 20101 021
31 grudnia 2010916
31 marca 2011976
30 czerwca 20111 191
30 września 20111 130
31 grudnia 2011966
31 marca 2012981
30 czerwca 20121 189
30 września 20121 126
31 grudnia 20121 008
31 marca 20131 055
30 czerwca 20131 314
30 września 20131 244
31 grudnia 20131 138
31 marca 20141 145
30 czerwca 20141 418
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,5% ogółu), mazowieckie (13,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,4% ogółu).

śląskie22015,5%
mazowieckie18413,0%
dolnośląskie1349,4%
małopolskie1329,3%
pomorskie1268,9%
wielkopolskie1218,5%
łódzkie1158,1%
zachodniopomorskie644,5%
lubelskie624,4%
kujawsko-pomorskie463,2%
świętokrzyskie463,2%
opolskie423,0%
podkarpackie362,5%
warmińsko-mazurskie352,5%
podlaskie312,2%
lubuskie241,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,3% podmiotów), spółki cywilne (10,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 12579,3%
spółki cywilne14710,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1238,7%
spółdzielnie100,7%
spółki jawne60,4%
stowarzyszenia30,2%
spółki komandytowe20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,2% podmiotów), własność zagraniczna (4,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 32193,2%
własność zagraniczna594,2%
własność prywatna krajowa pozostała251,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 38597,7%
od 10 do 49 zatrudnionych292,0%
od 50 do 249 zatrudnionych40,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.