Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
  • praktyki lekarskiej specjalistycznej, sklasyfikowanej w 86.22.Z,
  • praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,
  • działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
  • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 29 510 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200929 130
31 marca 201029 259
30 czerwca 201029 342
30 września 201029 393
31 grudnia 201029 677
31 marca 201129 749
30 czerwca 201129 012
30 września 201128 827
31 grudnia 201128 830
31 marca 201228 949
30 czerwca 201228 492
30 września 201228 400
31 grudnia 201228 487
31 marca 201328 549
30 czerwca 201328 706
30 września 201328 814
31 grudnia 201329 157
31 marca 201429 374
30 czerwca 201429 510
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,1% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

mazowieckie4 44815,1%
śląskie3 29911,2%
wielkopolskie2 94410,0%
małopolskie2 8119,5%
dolnośląskie2 5118,5%
łódzkie2 1387,2%
kujawsko-pomorskie1 7325,9%
lubelskie1 5815,4%
pomorskie1 4835,0%
podkarpackie1 2734,3%
zachodniopomorskie1 1433,9%
warmińsko-mazurskie1 0253,5%
świętokrzyskie9073,1%
podlaskie8763,0%
lubuskie7052,4%
opolskie6342,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza25 57886,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 2784,3%
spółki cywilne1 2374,2%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej5932,0%
spółki jawne3621,2%
spółki partnerskie3411,2%
spółki komandytowe630,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne230,1%
spółki akcyjne130,0%
spółdzielnie90,0%
pozostałe130,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,7% podmiotów), własność samorządowa (2,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych28 54196,7%
własność samorządowa5902,0%
własność prywatna krajowa pozostała1450,5%
własność zagraniczna880,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych420,1%
własność państwowych osób prawnych420,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej240,1%
własność skarbu państwa190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,2% podmiotów) i od 10 do 49 (6,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych27 49593,2%
od 10 do 49 zatrudnionych1 7886,1%
od 50 do 249 zatrudnionych1930,7%
powyżej 250 zatrudnionych340,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)1 877 072 988,90569 076 798,361 737 394 498,32-34 570 322,75-1,8-6,1-2,069,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 34 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (616,6 mln zł), LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (591,7 mln zł) oraz FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (225,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ726 046 000,00-118 522 000,00616 620 000,21-49 079 000,00-6,841,4-8,0100,0
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ724 138 000,00-117 908 999,73591 674 000,00-47 608 000,00-6,640,4-8,1100,0
FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ188 164 000,0060 082 000,00225 563 000,232 496 000,001,34,21,168,1
EURODIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ154 909 000,00-26 886 000,00130 420 000,10-7 717 000,00-5,028,7-5,9100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE40 023 709,7132 537 547,5161 487 893,78143 175,820,40,40,218,7
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE36 426 927,8431 606 829,4346 223 870,682 180 941,346,06,94,713,2
WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ53 360 098,0250 092 070,5842 951 706,69273 831,980,50,60,66,1
NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 811 041,3813 560 396,5241 648 173,051 846 288,336,613,64,451,2
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ50 595 095,4944 773 596,5941 030 418,451 140 601,592,32,62,811,5
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE33 298 410,5621 847 797,4638 590 136,582 036 388,366,19,35,334,4
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE36 517 962,6328 790 862,1837 096 769,99159 073,970,40,60,421,2
MEGAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 637 281,7017 602 351,2036 942 668,17817 104,632,94,62,238,5
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-MOKOTÓW54 916 895,5548 496 662,9934 585 231,712 304 638,584,24,86,711,7
CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA "CEPELEK" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ43 369 103,8737 763 652,3234 148 561,781 662 904,053,84,44,912,9
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY - ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM LECZENIA I PROFILAKTYKI22 312 412,4611 138 985,8730 838 678,57513 909,482,34,61,750,1
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW52 236 158,5050 201 447,0430 347 055,8691 747,250,20,20,33,9
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ27 567 479,1821 169 497,5229 721 268,22144 060,350,50,70,523,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA ELVITA-JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 449 390,4319 978 513,0429 183 064,56367 500,751,41,81,324,5
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH17 502 443,2912 587 260,7128 606 631,211 494 089,538,511,95,228,1
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-BRÓDNO27 283 672,7425 188 563,3627 010 697,38147 042,370,50,60,57,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.