Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność szpitali ogólnych oraz specjalistycznych, takich jak: szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, położnicze zapewniające pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
 • działalność prewentoriów, sanatoriów, centrów rehabilitacyjnych i pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
 • działalność szpitali wojskowych i w zakładach karnych,
 • usługi personelu medycznego i paramedycznego,
 • działalność prowadzoną przez laboratoria, pracownie techniczne, włącznie z usługami radiologów,
 • działalność izb przyjęć,
 • działalność aptek szpitalnych,
 • obsługę sal operacyjnych, usługi wyżywienia oraz pozostałe usługi szpitalne.

Działalność tych placówek nastawiona jest głównie na obsługę pacjentów przebywających w szpitalach i prowadzona jest pod bezpośrednim nadzorem lekarzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych prowadzonej w aptekach, sklasyfikowanej w 47.73.Z,
 • badań i analiz laboratoryjnych innych niż medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.A, 71.20.B,
 • działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z,
 • działalności polowych szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 84.22.Z,
 • konsultacji świadczonych przez lekarzy osobom chorym, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 86.2,
 • praktyki dentystycznej o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, np. periodontologii, ortodoncji, sklasyfikowanych w 86.23.Z,
 • działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.90.B,
 • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D,
 • działalności samodzielnych laboratoriów medycznych, sklasyfikowanej w 86.90.E.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 886 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 299
31 marca 20101 353
30 czerwca 20101 401
30 września 20101 443
31 grudnia 20101 492
31 marca 20111 500
30 czerwca 20111 521
30 września 20111 558
31 grudnia 20111 619
31 marca 20121 655
30 czerwca 20121 693
30 września 20121 727
31 grudnia 20121 776
31 marca 20131 778
30 czerwca 20131 816
30 września 20131 823
31 grudnia 20131 851
31 marca 20141 865
30 czerwca 20141 886
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,0% ogółu), mazowieckie (13,8% ogółu) oraz dolnośląskie (10,2% ogółu).

śląskie28215,0%
mazowieckie26113,8%
dolnośląskie19310,2%
małopolskie1729,1%
wielkopolskie1437,6%
kujawsko-pomorskie1156,1%
zachodniopomorskie1125,9%
łódzkie1125,9%
lubelskie864,6%
warmińsko-mazurskie784,1%
podkarpackie774,1%
pomorskie764,0%
podlaskie522,8%
lubuskie452,4%
świętokrzyskie422,2%
opolskie402,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,5% podmiotów), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (27,7% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (25,3% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością67035,5%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej52327,7%
indywidualna działalność gospodarcza47825,3%
spółki akcyjne482,5%
spółki cywilne472,5%
spółki jawne392,1%
spółki komandytowe311,6%
spółki partnerskie120,6%
spółki komandytowo-akcyjne110,6%
państwowe jednostki organizacyjne100,5%
pozostałe170,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (50,7% podmiotów), własność samorządowa (27,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych95750,7%
własność samorządowa51327,2%
własność prywatna krajowa pozostała1206,4%
własność państwowych osób prawnych884,7%
własność skarbu państwa723,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych512,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej231,2%
własność zagraniczna150,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,5%
pozostałe231,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (50,5% podmiotów) i powyżej 250 (24,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych95350,5%
powyżej 250 zatrudnionych45724,2%
od 50 do 249 zatrudnionych26814,2%
od 10 do 49 zatrudnionych20811,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)26 945 630 228,6714 875 119 027,9329 482 600 187,87-700 610 006,02-2,6-4,7-2,444,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 509 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE (440,9 mln zł), SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE (416,4 mln zł) oraz CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE (321,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE137 996 362,49-120 129 892,29440 929 564,23-7 336 964,25-5,36,1-1,7100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE289 395 767,4586 500 119,85416 352 704,32-2 222 676,05-0,8-2,6-0,570,1
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE343 029 198,98250 420 316,28321 361 362,86894 936,810,30,40,327,0
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M.KOPERNIKA W ŁODZI163 827 895,2419 097 678,74315 073 391,65464 015,980,32,40,288,3
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE125 505 703,32-17 410 141,53312 724 254,79-8 218 227,78-6,647,2-2,6100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE137 991 971,4187 636 132,09279 762 399,59-7 273 703,49-5,3-8,3-2,636,5
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY73 790 878,04-85 892 510,19248 912 769,01-27 576 414,81-37,432,1-11,1100,0
INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"219 568 314,7379 814,42242 669 221,21-34 249 743,00-15,6-1 000,0-14,1100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA132 627 762,2792 583 752,02239 120 489,864 562 450,033,44,91,930,2
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY321 216 449,22254 714 521,32235 417 907,025 084 577,791,62,02,220,7
Grupa Kapitałowa AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA314 328 340,8270 342 122,89229 143 660,0917 449 001,715,624,87,677,6
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU65 577 086,09-60 390 117,53220 210 236,30-6 061 627,44-9,210,0-2,8100,0
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE264 468 176,29220 027 969,49214 054 132,83-166 077,74-0,1-0,1-0,116,8
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE103 483 554,4849 841 325,62209 562 563,892 824 657,112,75,71,451,8
SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU92 357 925,2742 932 069,26202 393 739,30404 064,440,40,90,253,5
INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" (*)95 069 800,00-142 381 100,00201 659 600,29-57 644 300,00-60,640,5-28,6100,0
SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE176 612 699,0771 956 492,07197 989 543,32-14 004 655,42-7,9-19,5-7,159,3
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU146 506 827,9398 818 273,78189 789 704,118 706 087,065,98,84,632,6
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY153 178 514,4547 448 089,25185 631 729,62-12 783 196,60-8,4-26,9-6,969,0
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3242 181 759,52208 710 376,21185 569 445,40-6 534 509,39-2,7-3,1-3,513,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.