Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalności usługowe pomocnicze, takie jak:

 • sporządzanie dosłownej relacji i stenotypii z przebiegu postępowania sądowego, na żywo oraz przepisywanie zarejestrowanych materiałów, przykładowo:
  • sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania sądowego oraz usługi stenotypii,
  • usługi stenografii ogólnie dostępne,
 • tworzenie napisów w czasie rzeczywistym (symultanicznie) dla transmisji telewizyjnych na żywo z różnych spotkań,
 • wykonywanie adresowych kodów kreskowych,
 • wdrukowywanie kodów kreskowych,
 • organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, wykonywane na zlecenie,
 • odzyskiwanie własności (rzeczy, nieruchomości),
 • zbieranie monet z parkomatów,
 • działalność niezależnych licytatorów,
 • zarządzanie programami lojalnościowymi,
 • odczytywanie wskazań gazomierzy, liczników wody i elektryczności,
 • pozostałą działalność komercyjną wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • opracowywania napisów na taśmach filmowych, sklasyfikowanego w 59.12.Z,
 • przepisywania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 675 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 505
31 marca 20103 584
30 czerwca 20103 612
30 września 20103 584
31 grudnia 20103 604
31 marca 20113 549
30 czerwca 20113 567
30 września 20113 489
31 grudnia 20113 430
31 marca 20123 420
30 czerwca 20123 397
30 września 20123 405
31 grudnia 20123 432
31 marca 20133 484
30 czerwca 20133 467
30 września 20133 518
31 grudnia 20133 577
31 marca 20143 655
30 czerwca 20143 675
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), wielkopolskie (12,5% ogółu) oraz śląskie (11,2% ogółu).

mazowieckie85923,4%
wielkopolskie45912,5%
śląskie41211,2%
dolnośląskie2777,5%
małopolskie2677,3%
zachodniopomorskie2236,1%
łódzkie2185,9%
pomorskie2035,5%
kujawsko-pomorskie1654,5%
lubelskie1143,1%
podkarpackie972,6%
warmińsko-mazurskie952,6%
podlaskie792,1%
lubuskie762,1%
opolskie722,0%
świętokrzyskie591,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 84577,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością59216,1%
spółki cywilne1253,4%
spółki komandytowe381,0%
spółki komandytowo-akcyjne250,7%
spółki akcyjne170,5%
spółki jawne140,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,2%
przedstawicielstwa zagraniczne40,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
pozostałe60,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 31490,2%
własność prywatna krajowa pozostała1584,3%
własność zagraniczna1203,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej240,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych240,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,3%
własność samorządowa20,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 58497,5%
od 10 do 49 zatrudnionych742,0%
od 50 do 249 zatrudnionych140,4%
powyżej 250 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)2 268 937 849,521 118 989 929,335 651 315 004,9892 273 687,474,18,31,650,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,1 mld zł), BERLNI-CHEMIE/MENARINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ (133,4 mln zł) oraz EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (64,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 017 384 160,2275 815 691,965 124 036 431,5421 589 032,782,128,50,492,6
BERLNI-CHEMIE/MENARINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ54 317 041,0040 592 942,00133 362 458,007 650 594,3614,118,95,725,3
EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 911 511,7964 230 229,2764 437 733,3822 655 797,1422,735,335,235,7
Grupa Kapitałowa ULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 063 860,0023 464 550,0059 420 560,008 043 620,2327,734,313,519,3
ISTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ49 528 800,0028 399 400,0058 241 700,006 645 300,2413,423,411,442,7
HAMBURGER RECYCLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 950 837,557 333 777,2144 190 245,98592 527,653,38,11,359,2
ULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 602 620,0013 743 780,0043 116 820,257 290 010,0039,253,016,926,1
CONTRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 516 158,2312 102 350,5740 978 728,752 663 757,5314,422,06,534,6
THE BOSTON CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 797 303,05-6 438 589,2040 381 566,66-6 453 288,49-54,7100,2-16,0100,0
GEOBAN S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE25 484 338,671 385 057,5033 677 238,431 300 208,575,193,93,994,6
CARLSON WAGONLIT ECENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 188 145,745 643 801,7130 144 833,92914 362,1611,216,23,031,1
COGNOR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ142 084 577,70128 819 690,8722 447 233,57604 836,650,40,52,79,3
AIR LIQUIDE WELDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 044 476,92-1 230 577,1915 293 815,87-1 281 891,51-62,7104,2-8,4100,0
KAPITAŁ SPÓŁKA AKCYJNA1 488 073,94-1 473 043,10964 027,7288 695,286,0-6,09,2100,0
ASOCJACJA - SOLIDNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA287 646,72285 101,7521 171,67-69 688,63-24,2-24,4-329,20,9
ARANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 835 759,6470 409 417,9621 000,03-865 264,93-0,7-1,2-1 000,042,2
LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)679 516 400,00679 370 900,410,0028 948 700,004,34,30,00,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.