Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,6% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz śląskie (8,5% ogółu).

mazowieckie3 91026,6%
wielkopolskie1 50910,3%
śląskie1 2438,5%
dolnośląskie1 1898,1%
zachodniopomorskie1 0086,9%
pomorskie9476,5%
małopolskie9376,4%
podkarpackie8966,1%
kujawsko-pomorskie5824,0%
łódzkie5793,9%
lubelskie4353,0%
warmińsko-mazurskie3392,3%
lubuskie3222,2%
podlaskie2691,8%
świętokrzyskie2581,8%
opolskie2531,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
pomorskie
małopolskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo śląskie (100,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 1 największy podmiot działający w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie1100,0%
pomorskie00,0%
podlaskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.