Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

  • działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, dostarczanie personelu oraz logistyka, wykonywaną na zlecenie,
  • wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie, które zwykle wykonywane są we własnym zakresie.

Jednostki sklasyfikowane w tej grupie nie wynajmują pracowników zajmujących się administracyjną obsługą całości spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednostki prowadzące poszczególne rodzaje działalności są sklasyfikowane zgodnie z wykonywaną działalnością.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 676 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 19,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 962
31 marca 20109 857
30 czerwca 20109 903
30 września 201010 035
31 grudnia 201010 183
31 marca 201110 459
30 czerwca 201110 388
30 września 201110 479
31 grudnia 201110 632
31 marca 201210 827
30 czerwca 201211 033
30 września 201211 269
31 grudnia 201211 589
31 marca 201311 977
30 czerwca 201312 329
30 września 201312 820
31 grudnia 201313 768
31 marca 201414 281
30 czerwca 201414 676
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,6% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz śląskie (8,5% ogółu).

mazowieckie3 91026,6%
wielkopolskie1 50910,3%
śląskie1 2438,5%
dolnośląskie1 1898,1%
zachodniopomorskie1 0086,9%
pomorskie9476,5%
małopolskie9376,4%
podkarpackie8966,1%
kujawsko-pomorskie5824,0%
łódzkie5793,9%
lubelskie4353,0%
warmińsko-mazurskie3392,3%
lubuskie3222,2%
podlaskie2691,8%
świętokrzyskie2581,8%
opolskie2531,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (87,5% podmiotów), spółki cywilne (7,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 84187,5%
spółki cywilne1 1187,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6354,3%
spółki komandytowo-akcyjne260,2%
spółki jawne200,1%
spółki komandytowe170,1%
spółdzielnie80,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,0%
spółki akcyjne30,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,7% podmiotów), własność zagraniczna (4,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych13 75593,7%
własność zagraniczna6774,6%
własność prywatna krajowa pozostała1661,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej220,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych220,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej160,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,1%
własność samorządowa20,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,5% podmiotów) i od 10 do 49 (0,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14 59699,5%
od 10 do 49 zatrudnionych700,5%
od 50 do 249 zatrudnionych90,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)22 349 737,4013 271 809,7145 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11)22 349 737,4013 271 809,7145 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA (45,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA22 349 737,4013 271 810,1045 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.