Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (87,5% podmiotów), spółki cywilne (7,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 84187,5%
spółki cywilne1 1187,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6354,3%
spółki komandytowo-akcyjne260,2%
spółki jawne200,1%
spółki komandytowe170,1%
spółdzielnie80,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,0%
spółki akcyjne30,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki komandytowo-akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki akcyjne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (100,0% największych podmiotów).

spółki akcyjne1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.