Dane finansowe

Udział podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 2 największych podgrup branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

Udział w sumie aktywów

Największą podgrupę branżową pod względem sumy aktywów razem tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (22,3 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Największą podgrupę branżową pod względem sumy kapitałów własnych tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (13,3 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Największą podgrupę branżową pod względem sumy przychodów netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (45,7 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Największą podgrupę branżową pod względem sumy dodatnich wyników netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (7,8 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 2 największych podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

Udział w sumie aktywów

Największą podklasę PKD 2007 w branży pod względem sumy aktywów razem zgrupowanych w niej największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (22,3 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Największą podklasę PKD 2007 w branży pod względem sumy kapitałów własnych zgrupowanych w niej największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (13,3 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Największą podklasę PKD 2007 w branży pod względem sumy przychodów netto zgrupowanych w niej największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (45,7 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Największą podklasę PKD 2007 w branży pod względem sumy dodatnich wyników netto zgrupowanych w niej największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (7,8 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.