Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:
  • parków i ogrodów:
   • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
   • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
   • na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
   • przy budynkach przemysłowych i handlowych,
  • zieleni:
   • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
   • autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
   • terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
   • wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
 • zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 01, 02,
 • działalności szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanej w 01.30.Z, 02.10.Z,
 • utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanego w 01.61.Z,
 • działalności architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanej w 71.11.Z,
 • działalności budowlanej w celu zaprojektowania krajobrazu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji F.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 691 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 976
31 marca 20107 319
30 czerwca 20108 104
30 września 20108 387
31 grudnia 20108 080
31 marca 20118 339
30 czerwca 20118 900
30 września 20118 833
31 grudnia 20118 165
31 marca 20128 147
30 czerwca 20128 768
30 września 20128 745
31 grudnia 20128 123
31 marca 20138 243
30 czerwca 20139 180
30 września 20139 236
31 grudnia 20138 558
31 marca 20148 833
30 czerwca 20149 691
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), wielkopolskie (12,1% ogółu) oraz śląskie (10,9% ogółu).

mazowieckie1 62016,7%
wielkopolskie1 17312,1%
śląskie1 05410,9%
dolnośląskie8498,8%
małopolskie7828,1%
łódzkie6216,4%
pomorskie5515,7%
kujawsko-pomorskie5345,5%
zachodniopomorskie4784,9%
lubelskie3994,1%
podkarpackie3743,9%
warmińsko-mazurskie3333,4%
opolskie2873,0%
lubuskie2672,8%
świętokrzyskie2002,1%
podlaskie1691,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (90,0% podmiotów), spółki cywilne (4,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 72590,0%
spółki cywilne4124,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3033,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach1141,2%
spółdzielnie630,7%
spółki jawne430,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne180,2%
spółki komandytowe80,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy30,0%
spółki partnerskie10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 38996,9%
własność prywatna krajowa pozostała2032,1%
własność zagraniczna370,4%
własność samorządowa300,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej10,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,9% podmiotów) i od 10 do 49 (2,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 39296,9%
od 10 do 49 zatrudnionych2622,7%
od 50 do 249 zatrudnionych360,4%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)136 710 811,7690 288 082,00145 851 547,8213 572 584,839,915,09,334,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AG-COMPLEX SPÓŁAKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (59,7 mln zł) oraz REMONDIS OTWOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (41,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AG-COMPLEX SPÓŁAKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 718 649,1111 557 693,8959 667 911,231 908 062,289,216,53,244,2
REMONDIS OTWOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 619 497,1911 441 421,0941 273 190,543 955 810,7620,234,69,641,7
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 593 972,4954 518 243,6127 156 816,266 268 165,877,811,523,132,4
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 778 693,5812 770 723,4117 753 630,281 440 546,689,111,38,119,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.