Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:
  • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
  • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie billbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,
  • dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
  • tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,
 • prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:
  • promocję wyrobów,
  • marketing bezpośredni,
  • doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną,
  • doradztwo marketingowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności wydawniczej dotyczącej materiałów reklamowych, sklasyfikowanej w 58.19.Z,
 • produkcji reklam telewizyjnych, sklasyfikowanej w 59.11.Z,
 • badań rynku, sklasyfikowanych w 73.20.Z,
 • fotografii reklamowej, sklasyfikowanej w 74.20.Z,
 • wysyłania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 82.19.Z,
 • organizacji targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 34 482 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200929 453
31 marca 201029 779
30 czerwca 201030 557
30 września 201031 059
31 grudnia 201031 604
31 marca 201131 780
30 czerwca 201132 049
30 września 201132 277
31 grudnia 201132 297
31 marca 201232 244
30 czerwca 201232 463
30 września 201232 611
31 grudnia 201232 952
31 marca 201332 915
30 czerwca 201333 149
30 września 201333 482
31 grudnia 201333 782
31 marca 201434 076
30 czerwca 201434 482
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,0% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

mazowieckie10 69531,0%
śląskie3 68210,7%
wielkopolskie3 46310,0%
małopolskie3 1349,1%
dolnośląskie2 6557,7%
pomorskie1 8635,4%
łódzkie1 6594,8%
kujawsko-pomorskie1 2653,7%
zachodniopomorskie1 1563,4%
podkarpackie9812,8%
lubelskie9312,7%
warmińsko-mazurskie6591,9%
opolskie6081,8%
podlaskie5891,7%
świętokrzyskie5791,7%
lubuskie5631,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza25 30873,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 14212,0%
spółki cywilne3 84111,1%
przedstawicielstwa zagraniczne5561,6%
spółki jawne2800,8%
spółki komandytowe1910,6%
spółki akcyjne780,2%
spółki komandytowo-akcyjne390,1%
spółdzielnie220,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych180,1%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych31 77092,1%
własność prywatna krajowa pozostała1 2113,5%
własność zagraniczna9962,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2160,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1080,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1010,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej700,2%
własność samorządowa30,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,8% podmiotów) i od 10 do 49 (2,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych33 73597,8%
od 10 do 49 zatrudnionych6792,0%
od 50 do 249 zatrudnionych570,2%
powyżej 250 zatrudnionych110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)3 738 829 321,632 054 760 850,926 859 526 428,53246 684 089,786,612,03,645,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 62 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (825,4 mln zł), Grupa Kapitałowa YOUNG & RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (788,5 mln zł) oraz MEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (731,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ300 674 000,0037 625 000,23825 359 000,0013 999 000,004,737,21,787,5
Grupa Kapitałowa YOUNG & RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ226 033 133,3839 940 740,83788 477 747,5312 571 054,295,631,51,682,3
MEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ186 473 828,0829 563 158,46731 877 457,9315 797 898,608,553,42,284,2
Grupa Kapitałowa DDB WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ159 895 500,0040 754 100,00580 455 200,0018 078 900,3311,344,43,174,5
PFIZER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)223 188 197,17183 401 491,18371 360 793,7737 753 017,6216,920,610,217,8
STARLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 626 595,678 020 327,50308 513 212,967 927 438,1413,898,82,686,1
COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 387 457,0049 669 573,49281 510 649,0013 964 478,0015,628,15,044,4
NOVARTIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ119 732 919,4759 330 560,44280 180 494,515 531 106,554,69,32,050,5
GSK COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 197 000,0078 112 000,00272 116 000,0010 394 000,178,213,33,838,6
UNIVERSAL MCCANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 854 198,457 189 545,66240 504 515,42238 900,180,43,30,187,6
ASTRAZENECA PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 151 600,2745 014 700,00208 617 300,0013 933 200,0020,431,06,734,0
HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 011 000,128 882 000,00194 786 000,006 933 000,0010,878,13,686,1
SANDOZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 394 783,9055 556 683,11189 831 131,8211 299 004,4212,520,36,038,5
AMS SPÓŁKA AKCYJNA258 405 000,00160 128 000,00178 496 000,0011 434 000,134,47,16,438,0
MSD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 890 698,3542 817 503,26169 554 141,769 461 237,9215,322,15,630,8
Grupa Kapitałowa INITIATIVE MEDIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 177 513,1324 915 261,38166 858 232,53278 601,150,51,10,254,9
ZENTIVA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 029 000,0026 030 000,00158 836 000,0012 172 000,1323,046,87,750,9
MGA METRO GROUP ADVERTISING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA21 597 846,97100 000,00151 471 625,632 263 384,3710,51 000,01,599,5
INITIATIVE MEDIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 140 011,9415 670 736,75128 482 737,56-694 625,22-2,0-4,4-0,555,4
PAN MEDIA WESTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 060 614,7715 586 248,04125 993 702,492 876 124,3611,018,52,340,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.