Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność na rynkach finansowych wykonywaną na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,
  • pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
  • pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
  • działalność kantorów wymiany walut itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności na rynkach finansowych wykonywanej na własny rachunek, sklasyfikowanej w 64.99.Z,
  • zarządzania portfelem papierów wartościowych, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 527 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 085
31 marca 20102 193
30 czerwca 20102 245
30 września 20102 320
31 grudnia 20102 378
31 marca 20112 396
30 czerwca 20112 382
30 września 20112 395
31 grudnia 20112 445
31 marca 20122 451
30 czerwca 20122 453
30 września 20122 465
31 grudnia 20122 477
31 marca 20132 486
30 czerwca 20132 519
30 września 20132 524
31 grudnia 20132 529
31 marca 20142 526
30 czerwca 20142 527
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (12,9% ogółu), mazowieckie (11,4% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

śląskie32612,9%
mazowieckie28911,4%
małopolskie25910,2%
dolnośląskie2329,2%
podlaskie1656,5%
zachodniopomorskie1646,5%
lubelskie1556,1%
pomorskie1465,8%
wielkopolskie1375,4%
podkarpackie1335,3%
lubuskie1214,8%
łódzkie1114,4%
warmińsko-mazurskie883,5%
opolskie863,4%
kujawsko-pomorskie612,4%
świętokrzyskie542,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,0% podmiotów), spółki cywilne (8,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 99679,0%
spółki cywilne2118,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1305,1%
spółki jawne863,4%
spółki akcyjne732,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych120,5%
spółki komandytowe120,5%
spółki komandytowo-akcyjne60,2%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 39594,8%
własność prywatna krajowa pozostała692,7%
własność zagraniczna271,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 44096,6%
od 10 do 49 zatrudnionych712,8%
od 50 do 249 zatrudnionych130,5%
powyżej 250 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)5 960 144 537,742 373 558 143,56948 569 747,60324 126 936,985,413,734,260,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA (1,2 mld zł), CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAOSPÓŁKA AKCYJNA (162,7 mln zł) oraz DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SPÓŁKA AKCYJNA (118,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA1 290 326 000,00721 613 000,201 223 216 000,0042 616 000,003,35,93,544,1
CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAOSPÓŁKA AKCYJNA1 230 458 607,66173 326 584,90162 654 554,9851 506 337,904,229,731,785,9
DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SPÓŁKA AKCYJNA784 045 000,2872 474 000,00118 763 000,0029 849 000,003,841,225,190,8
UNICREDIT CAIB POLAND SPÓŁKA AKCYJNA621 023 028,43179 277 956,87113 017 090,5853 153 331,068,629,747,071,1
Grupa Kapitałowa IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA408 402 000,0067 458 000,30100 451 000,0018 419 000,004,527,318,383,5
NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA285 170 169,4929 049 971,4794 134 931,5720 408 271,827,270,321,789,8
ING SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE315 821 919,37224 562 724,7377 431 717,8122 201 267,267,09,928,728,9
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA398 654 000,00328 184 000,2669 378 000,0015 431 000,003,94,722,217,7
DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA1 056 488 000,32650 729 000,0057 612 000,0027 795 000,002,64,348,338,4
Grupa Kapitałowa CONSUS SPÓŁKA AKCYJNA186 384 683,2493 007 332,5857 431 274,62-21 823 955,19-11,7-23,5-38,050,1
DB SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA176 513 000,0046 241 000,0047 179 000,009 096 000,245,219,719,373,8
DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 672 000,009 286 000,0040 981 000,221 674 000,0010,018,04,144,3
CONSUS SPÓŁKA AKCYJNA178 810 039,6283 251 465,3840 589 177,39-12 712 554,08-7,1-15,3-31,353,4
ERSTE SECURITIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA267 338 927,36227 963 070,9424 598 600,232 271 854,520,91,09,214,7
OPERA DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ126 515 110,09106 817 952,6222 576 167,656 494 412,605,16,128,815,6
BRE WEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA22 649 779,2118 714 038,7721 000 055,128 648 647,3438,246,241,217,4
RAIFFEISEN INSURANCE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 240 384,479 401 226,2717 900 530,129 201 226,2730,497,951,468,9
OPERA - KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI9 465 267,088 713 279,5011 306 486,106 710 279,5070,977,059,47,9
DOM INWESTYCYJNY INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA7 128 747,062 307 727,038 773 123,933 046 086,2242,7132,034,767,6
COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA67 130 561,0530 760 242,027 858 991,312 217 726,863,37,228,254,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.