Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa oraz ubezpieczenia na wypadek śmierci (z oszczędnościami jako elementem składowym lub bez oszczędności).

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 243 aktywne podmioty działające w tej branży, o 15,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009441
31 marca 2010452
30 czerwca 2010456
30 września 2010452
31 grudnia 2010452
31 marca 2011430
30 czerwca 2011427
30 września 2011410
31 grudnia 2011398
31 marca 2012380
30 czerwca 2012353
30 września 2012321
31 grudnia 2012313
31 marca 2013301
30 czerwca 2013287
30 września 2013276
31 grudnia 2013268
31 marca 2014255
30 czerwca 2014243
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,7% ogółu), wielkopolskie (11,9% ogółu) oraz opolskie (8,2% ogółu).

mazowieckie6526,7%
wielkopolskie2911,9%
opolskie208,2%
małopolskie177,0%
śląskie166,6%
łódzkie145,8%
kujawsko-pomorskie114,5%
warmińsko-mazurskie114,5%
pomorskie114,5%
dolnośląskie114,5%
zachodniopomorskie104,1%
lubuskie93,7%
świętokrzyskie83,3%
lubelskie72,9%
podlaskie31,2%
podkarpackie10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,0% podmiotów), spółki akcyjne (10,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza18777,0%
spółki akcyjne2610,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością145,8%
spółki cywilne93,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych52,1%
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych20,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (83,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (8,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych20283,1%
własność zagraniczna208,2%
własność prywatna krajowa pozostała124,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej83,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (87,7% podmiotów) i od 50 do 249 (6,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych21387,7%
od 50 do 249 zatrudnionych156,2%
od 10 do 49 zatrudnionych104,1%
powyżej 250 zatrudnionych52,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Ubezpieczenia na życie (PKD 65.11.Z)33 100 547 845,098 562 178 164,072 697 747 510,763 344 824 540,5510,139,1124,074,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł), AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (476,9 mln zł) oraz SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (43,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA9 761 380 000,346 414 677 000,002 139 759 000,002 748 099 000,0028,242,8128,434,3
AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA14 203 680 742,371 071 152 997,00476 880 230,00530 329 594,003,749,5111,292,5
SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA1 917 246 000,00164 217 000,0043 319 000,0036 705 000,211,922,484,791,4
GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA2 156 700 249,74162 260 662,7735 747 281,2529 820 220,571,418,483,492,5
HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA847 320 000,0041 917 000,222 042 000,0039 000,000,00,11,995,1
AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA2 480 791 000,00472 090 000,220,00-25 964 000,00-1,1-5,50,081,0
BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP667 453 000,3184 464 000,000,005 388 000,000,86,40,087,4
MACIF ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH20 490 853,7412 476 504,300,00-2 669 274,02-13,0-21,40,039,1
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA1 045 486 000,00138 923 000,000,0023 077 000,192,216,60,086,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.